DELA

Röster för Niinistö

I princip samtliga opinionsmätningar visar att Sauli Niinistö har störst chans att bli Finlands nästa president. En röst på honom betyder en reell möjlighet att påverka valet och visa att det finns stöd för presidenten på Åland. Det är av stor betydelse att kandidaten har kapacitet att axla posten som president.
Sauli Niinistö delar vår borgerliga grundsyn, har tillräcklig livserfarenhet, är statsmannamässig, har bred erfarenhet av diplomati och en social förmåga som krävs av en president. Dessutom har han en stark vilja, är pragmatisk, ekonomiskt ansvarsfull och är emot att svenskundervisningen ska bli frivillig i ett tvåspråkigt Finland. Sauli Niinistö har även ett starkt engagemang för Norden och det nordiska samarbetet. Han värnar också särskilt om barn och ungdomar och lyfter deras utanförskap som en mycket viktig fråga i valrörelsen.

Med sin utbildning som jurist, bakgrund som mångårig riksdagsledamot, riksdagens talman, justitieminister, finansminister, partiordförande, vice president i europeiska investeringsbanken och grundlagsutskottets ordförande är Sauli Niinistö särskilt lämpad för att bli president. Därför stöder vi honom och kommer att lägga våra röster på Sauli Niinistö, Finlands och Ålands nästa president!
Petri Carlsson (M)
Veronica Thörnroos (C)
Danne Sundman (Obs)
Nina Viktorsson (M)
Tony Asumaa (Lib)
Fredrik Lundberg (M)
Fredrik Karlström (Obs)
Annelie Karlberg (M)
Jörgen Pettersson (C)
Fredrik Lindqvist (M)
Henrik Hagström (Obs)
Anthonio Salminen (M)
Clas Öfverström (M)
Ulla-Liisa Latvala (M)