DELA

Röret är krokigt Kalle!

Det är dags att lämna socialnämndsdiskussionen och invänta fullmäktigebeslut. Upplysningsvis är det fullmäktige som beslutar om skattöret och de slutliga prioriteringarna.
Sossarna skall ha skattehöjning för välfärd. Om Kalle Fogelström läser och räknar i partiets vallöften ser du att investeringarna som förespråkas leder till att kapitalkostnaderna i staden ökar mer än er skattehöjning ger och leder till en fördubblad lånebörda. Ingen välfärd för de pengarna.

Vi menar att staden kan optimera sin verksamhet så att stora besparingar kan göras. Skattebasen kan ökas då t ex 15 % av bostäderna i Mariehamn bebos av ”icke skattskrivna”. Moderaterna vill också ha en offensiv för att skapa skatteintäkter i stället för ränta på lån till mark.
Staden har egendom för 10 –15 M€ som borde säljas, den är overksam och drar c:a 600 000 i räntor årligen. Horelli, Möckelö, södra Lillängen, A tomt i Sviby, mark vid Örtvägen, Marstad mm.

De här åtgärderna betyder mycket mer än sossarnas skattehöjning och klämmer inte åt låginkomsttagarna. Vi tycker också att värdet på tomter borde komma alla skattebetalare till del och inte lottas ut till enskilda tomtägare.
(S) investeringar är underliga i belysning av att de gick emot renoveringen av gamla delen i Trobergshemmet. Där var röret så krokigt att jag undrar vart ni tittade.
Lennart Isaksson, (M)