DELA

Roligt på Åda?

Ja, för det mesta har vi det ganska bra! Däremot påverkar tidningarnas skriverier naturligtvis alla oss – speciellt då vi inte upplever att det beskriver vår verklighet. Visst, starten var utmanande på många sätt men vi har oförtrutet jobbat vidare och har idag gemensamma arbetssätt och sätter fokus på att fortsätta utveckla företagskulturen internt samtidigt som vi tar hand om våra kunders it-miljöer. Vi hanterar cirka 9 000 ärenden per år och vår kundnöjdhetsmätning visar att användaren uppskattar det jobb som görs. Vi är även med och bidrar till kundernas it-utveckling – sedan starten 2015 har till exempel de virtuella servrarna vid Ålands landskapsregering tredubblats så att den digitala utvecklingen kan gå framåt.

Offentlig upphandling är knepig oavsett sektor – Åda är ju inte det enda bolag som cirkulerar i tidningarna om det – men att just problematiska upphandlingar ska definiera hela bolaget och dess personal känns otroligt felaktigt då det är en liten del av det vi arbetar med i vår vardag.

Vi arbetar med driften av över 70 system som hanteras från nya säkra serverhallar med cirka 400 servrar och lagringslösningar. Vi driftsövervakar och administrerar nätverk som knyter ihop en mängd offentligt ägda fastigheter där offentliga organisationer och deras anställda verkar. Vi finns till hands för att stödja en mängd varierande verksamheter inom offentlig sektor – myndigheter, skolor, museer, hemtjänst, äldreboenden och räddningsmyndighet för att nämna några – så att personalen har fungerande it-verktyg som de kan nyttja i sitt arbete dygnet runt.

Och ja, vi upphandlar it-system åt våra kunder på basen av de behov de har i den verksamhet de bedriver och utvecklar. Vissa upphandlingar som görs framöver kommer troligen också att överklagas, försenas eller avbrytas – det är oundvikligt. Däremot har vi, och har alltid haft, föresatsen att tillsammans med kunden arbeta för att såväl upphandling som implementation ska bli så bra som möjligt och att med hjälp av expertis hantera alla våra förehavanden juridiskt korrekt.

Vi jobbar vidare – medvetna om att vårt jobb är att med de skattemedel vi förvaltar se till att våra kunder och användare kan sköta sitt jobb. Nu fortsätter vi stolt sköta vårt!

STOR DEL AV DE ANSTÄLLDA PÅ ÅDA