DELA

Riksdagsvalet på Åland 2019

Alla röstberättigade ålänningar har i dagarna fått hem en anmälan om rösträtt i brevlådan. Du som är röstberättigad i riksdagsvalet har två alternativ.

1. Förhandsrösta 3-9 april 2019.

Om du till exempel är bortrest under själva valdagen eller har annat förhinder. Information om var och hur du förhandsröstar finns bifogat i kuvertet, du kan lämna din röst hos det förhandsröstningsställe som passar dig. Förhandsröstningsställena är bemannade om du har frågor.

2. Valdagen 14 april.

Besök den på anmälan om rösträtt i riksdagsvalet angivna vallokalen för din valkrets och lägg din röst. Tag gärna med din anmälan om rösträtt – blankett till vallokalen, men om du har förlagt den går det bra att uppvisa godkänd ID-handling.

Till riksdagsvalet 2019 har vi på Åland tre (3) listor med totalt fem (5) uppställda kandidater att välja mellan. Du kan som röstberättigad i landskapet Ålands valkrets rösta på en av följande kandidater och listor. Du kan inte rösta på kandidater utanför Ålands valkrets.

– Löntagarlistan med Jessy Eckerman.

– För Åland med Mats Löfström och Johan Ehn.

– Alternativ för Åland med Stephan Toivonen och Birgitta Johansson.

I riksdagsvalet röstar man på person. Om en lista innehåller två (2) kandidater räknas deras röster ihop och går listan till godo. Man använder sig av det s.k. d´Hondtska systemet. Här kommer ett exempel (påhittade siffror):

1. Mats Löfström (För Åland) 2 500.

1. Johan Ehn (För Åland) 2 000.

2. Stephan Toivonen (Alternativ för Åland) 1 500.

2. Birgitta Johansson (Alternativ för Åland) 2 500.

3. Jessy Eckerman (Löntagarlistan) 3 000.

Totalt antal röster: 11 500.

Lista 1 med Mats och Johan får sammanlagt 4 500 röster, lista 2 med Birgitta och Stephan får sammanlagt 4 000 röster och lista 3 med Jessy får 3 000 röster.

Mats blir vald att representera Åland i riksdagen även om Jessy får fler personliga röster eftersom Mats fick mest röster i den lista som fick mest röster sammanlagt.

Sammanfattningsvis: en röst på Johan går till Mats eller vice versa, en röst på Stephan går till Birgitta eller vice versa medan i det här fallet alla röster på Jessy går direkt till Jessy.

Nästa riksdagsval borde vara ett majoritetsval. Det är en nödvändighet för demokratin och ger alla samma möjlighet att representera Åland i riksdagen.

Värna om demokratin, gör din röst hörd i riksdagsvalet.

LASSE WELROOS (S)