DELA

Revidera turlistorna

Håller med om insändaren “Övertro på kortrutt år otrolig” eftersom den inte beaktar möjligheterna som finns att kombinera norra linjen och tvärgående linjen. Återinför Långnäs som ändhamn på samtliga turer mellan Snäckö och Överö och återinför trafik lördag-söndag

Minska motsvarande turer på norra linjen så att färjan vänder tillbaka till Brändö istället för att köra till Hummelvik. De positiva effekterna av detta är att trycket på Töftöfärjan och Vårdöbron minskar. Kan någon förklara för mig vad det är för skillnad att köra bil över Kumlinge eller Vårdö. Sträckan är ungefär lika lång. Kör man från Brändö till Mariehamn slipper man dessutom de extra väntpassen vid Vårdöbron och Töftöfärjan och har kortare väg till Mariehamn.

Bästa landskapsregering, revidera turlistorna och omförhandla avtalen med respektive företag för en flexiblare och förmodligen billigare trafik om man dessutom beaktar :

1 minskat tryck på Föglölinjen

2 minskat tryck på Töftöfärjan och Vårdöbron

3 kortare körtider på Norra linjen

Detta kan vara en början till att förverkliga det tidigare förslaget att göra sträckan Snäckö -Föglö– Långnäs till en baslinje och kombinera ihop södra linjen till sträckan Kökar-Sottunga-Föglö och norra linjen till Brändö-Kumlinge.

Och förresten, hur länge skall LR fortsätta med vansinnet att använda vajrar istället för elektroniskt styrsystem på vajerfärjorna.

CITAT FINLEX1242/2009

6 § Landsvägsfärjor

Till en landsväg hör också färja med färjeled och färjeläge. En färja kan styras med hjälp av styrlinor eller annan ersättande anordning som Trafiksäkerhetsverket har godkänt

Vilket parti vågar ta upp frågan ?

Roland Danielsson