DELA

Resursbristen inom äldreomsorgen

De problem inom äldreomsorgen som fullmäktigeledamot Barbro Sundback (S) beskriver i sin insändare är vi i äldreomsorgsnämnden väl medvetna om. Resursbristen är inget nytt men bristerna har tyvärr förvärrats men trots det har vi tyvärr inte behandlat ett enda ärende rörande problematiken.

Den av fullmäktige fastställda förvaltningsstadgan reglerar tydligt arbetsfördelningen mellan politiker, tjänstemän och övriga arbetstagare. Tyvärr har vi i nämnden inget mandat att gå in i den operativa verksamheten och styra över de verksamheter vi satts att ha ansvar över. Vi har flera gånger, från flera håll och på flera sätt tillrättavisats och påmints om att nämnden bör hålla oss borta från den operativa verksamheten och istället fokusera på det strategiska ledarskapet genom att utveckla strategier och processer. Coronapandemin har hindrat oss från att besöka verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

Trots att vi saknar operativt inflytande vill vi vara tillgängliga för samtal med personal samt oroliga anhöriga men vi har även kontakt med övervakande myndighet samt ombudsman. På senare tid tycker vi oss notera en klar förbättring över kommunikationen mellan ordförande och ledande tjänsteman, och vi hoppas att vi nu kan vända en sviktande trend.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för att vi tillsammans ska kunna bygga upp en ännu bättre och fungerande äldreomsorg i Mariehamn.

 

CONNY NYLUND (OBS)
ORDFÖRANDE I ÄLDRENÄMNDEN I MARIEHAMN
PERNILLA SÖDERLUND (LIB)
VICEORDFÖRANDE

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp