DELA

Respekt åt båda hållen, igen

Angående Nyans artikel 1 oktober att valinfo finns tillgängligt på sju språk för ”ovana väljare”, dock inte på finska.

Landskapsregeringens initiativ att ta fram dessa informationsbroschyrer är ett bra första steg. Att utesluta finskspråkiga ur denna grupp är dock inte rätt enligt min uppfattning. Den största barriär man har som inflyttare till ett annat land eller en annan ort är språket. Om vi har råd att informera på andra språk då ska också finska ingå i detta sammanhang.

Även om vi ålänningar minimeras i Finland ska vi visa att vi kan bättre och att respekt ska finnas åt båda hållen.

Sören S Karlsson (ÅF)