DELA

Regional balans och lokalt inflytande

”Hur många kommuner ska Åland ha 2019?” frågade Nya Åland i sin första pusselfråga med partisvar publicerade den 9 oktober, men var har de riktiga frågorna om våra små samhällens framtid funnits?

Vad betyder Kommunernas socialtjänst, som visserligen har klubbats i lagtinget, men som inte ännu finns? Hur ska man lyckas med konsstycket att få denna enorma reform att falla ut på rätt sätt i praktiken? Vad är rätt sätt och för vem? Och var finns insikten om att kommunerna är mer än service, att kommunerna är samlande enheter för sin befolkning, lokalkännedom, arbetsplatser, självbestämmanderätt, ekonomisk fördelningspolitik?

Lyckligtvis har grupperingarna ändå gett mer eller mindre klara besked att ta ställning till i valet. På söndag får vi se hur varmt ålänningarna känner för att göra sig av med, eller bevara, sin egen kommun, eller grannens.

Anna Ritamäki-Sjöstrand

Mariehamn

f.d. Kimito, senare Kimitoön