DELA

Regeringen har fel fokus i kommunfrågan

Landskapsregeringen har i ett meddelande lagt sitt förslag till tvingande kommunindelning där stort fokus varit på indelningen och att göra så många som möjligt glada och nöjda med en utstuderad sosseretorik oberoende regeringsparti. Istället borde fokus ligga på att få till effektiviseringar för att i förlängningen kunna skapa en tillväxtpolitik för landskapet både i antal människor och ekonomiskt.

Man löser inte den demografiska utmaningen och försörjningsbördan genom nya gränser och omfördelning av pengar. Istället borde effektiviseringarna ge utrymme för jobbskatteavdrag som en del i en tillväxtpolitik som kunde innehålla många olika saker för att locka människor och företag att etablera sig på Åland.

Andra saker kunde vara att göra högskolan till en tillväxtmotor, se över möjligheterna att bosätta sig på flera platser, locka med gymnasieutbildning för inflyttade, lyfta fram vårt fantastiska föreningsliv inom idrott och kultur, peka på våra fantastiska daghem och skolor m.m.

Först när fokus ligger på effektiviseringar och tillväxt blir en kommunreform intressant på riktigt och då borde fokus i första hand ligga på de delar av Åland där den ekonomiska tillväxten sker, nämligen på axeln Godby-Mariehamn.

Det är där de största antalet företag och människor finns och det är där gränser borde rivas för att minimera hinder och byråkrati, skapa attraktiva tomter och göra det enkelt att etablera sig både som företag och privatperson. Om tillväxtmotorn fungerar så har vi också råd med regional service runt hela Åland vilket många ålänningar vill ha.

Om den inte fungerar så kommer spiralen att peka neråt på hela Åland.

I andra hand borde vi effektivisera övriga kommuner eftersom det inte är heller bland dessa kommuner är effektivt att ha egna administrativa enheter för att organisera några hundra personer. Noterbart är också att det man idag sitter och administrerar till 80–90 procent är lagstadgat.

Till sist så är min förhoppning att nödvändiga beslut fattas för att få fart på digitaliseringen av det offentliga Åland där vi ligger ordentligt efter vår omvärld och privata sektorn. I min framtid så sköts alla ärenden med kommunen digitalt vilket betyder att placeringen av var en tjänsteman jobbar är oberoende.

Om regeringen inte hittar rätt fokus i kommunfrågan så är det lika bra att frågan blir en valfråga i nästa val.

Jörgen Strand