DELA

Rättsskydd på undantag

Är ÅMHM en politiskt styrd konstaterande myndighet?
Ända sedan Ålandskomposten startade sin verksamhet har myndigheterna gång på gång konstaterat brister i uppföljningar, journaler och protokoll. Konstaterat utan att åtgärda. På de senaste tolv åren har man inte lyckats förverkliga ett fungerande miljötillstånd för verksamheten. Komposten öppnades 2002 när lagen förbjöd deponering av kompost- och slaktavfall.

Enligt
verksamhetsutövarnas årsredovisning har komposten bara under åren 2008-2013 tagit emot 34 000 ton (2833 lastbilslass) avfall, som ingen har kontroll över vad det innehåller och vart det tagit vägen. År 2014 konstaterar man att stora mängder kompostavfall ligger deponerade i Gunnarsbyskogen. Gäller det andra lagar där?
Om man är det minsta intresserad av enskilda invånares rättsskydd och en hållbar lösning för avfallshanteringen i landskapet torde man tycka saker och ting om det här – politiker och makthavare, vi väntar med spänning på att höra era åsikter! Borde det inte finnas utrymme för en offentlig debatt om en så här pass viktig och stor – och oundviklig! – fråga?
Benny Klingberg
Torsten Mattsson
rågrannar