DELA

Rätt tänkt om Paf!

I slutet av förra mandatperioden uppdaterades landskapsregeringens principer för ägarstyrning. Det har inneburit en hel del omstruktureringar i de offentliga bolagen, Paf undantaget då förra vd:n sades upp i samma tag som styrelsen skulle omstruktureras. Kontinuitet och bolagets bästa var prioriteringen. Klokt! Nu har snart ett år gått med den nya regeringen. Landskapsregering har format sin politik som är modern och framåtsyftande, där ingår en aktiv inflyttningspolitik. Paf är ett av offentliga Ålands flaggskepp och styrelseordförande bör dela grundläggande värderingar med landskapsregeringen. Men egentligen är frågan inte mer komplicerad än att en enig landskapsregering anser att det är tid för förnyelse. Vi håller med.

Mikael Staffas, Liberala lagtingsgruppen

Ingrid Johansson, liberala lagtingsgruppen

John Holmberg, Liberala lagtingsgruppen

Pernilla Söderlund, Liberala Lagtingsgruppen

Viveka Eriksson, Liberala lagtingsgruppen

Torsten Sundblom, Liberala lagtingsgruppen

Roger Eriksson, Liberala lagtingsgruppen

Jonny Andersen, Ordf Mariehamns Liberalerna

Julia Birney, partisekreterare Liberalerna

Tomas Blomberg, styrelsen Liberalerna

Elias Lindström, styrelsen Liberalern