DELA

Rätt ska vara rätt

I fredagens Nya Åland (s.6-7) finns en artikel med den slagkraftiga rubriken ”Osthyveln räcker inte – nu ska kniven fram”. Jag vill ta avstånd från några saker i denna artikel, bl.a. rubriken ”nu ska kniven fram”. Jag har över huvudtaget inte sagt något om att ”kniven ska fram”. Det som stämmer är att vi har inlett ett långsiktigt arbete för att se över kostnadsökningen på ÅHS, vilket kommer att vara en del av både mina och den nya ÅHS-styrelsens arbetsuppgifter.

Inte heller stämmer det att landskapsregeringen har överlagt om frågan om servicesedlar inom sjukvården. Däremot har jag nog diskuterat med landskapsläkaren och gett honom klartecken att fortsätta arbetet med att utreda servicesedlar också inom sjukvården (ett arbete som inleddes under min företrädare Aaltonen och som finns i det nya regeringsprogrammet).

Avslutningsvis kan man av artikeln få bilden av att det finns ett likhetstecken mellan ÅHS’ kostnadsökning på 19 miljoner och landskapets hållbarhetsgap på 20 miljoner. Det finns det inte. Dessa två summor är inte jämförbara storheter. Kostnadsökningen har stegvis ägt rum sedan år 2010, medan det s.k. hållbarhetsgapet finns ”här och nu” och berör hela landskapsbudgeten. Under den närmaste framtiden kommer vi att sätta oss ner med ÅHS för att göra en grundlig analys av bakgrundsorsakerna.

Som politiker är det lätt hänt att man blir avtrubbad när tidningen skriver något annat än vad man sade. ”Det händer ju hela tiden” och ”ja ja, det kommer en ny tidning i morgon”, brukar vara jargongen. I det här fallet kände jag att det är viktigt att det kommer fram att jag faktiskt inte står bakom orden om att ”nu ska kniven fram”. Framför oss har vi ett kunskapsintensivt arbete som fordrar ett öppet sinne, ödmjukhet och att ta till vara alla kunskaper som finns i organisationen.

Wille Valve

Social- och hälsovårdsminister

Wille Valve har rätt i att han inte använde ordet kniv i intervjun – det var mitt ord som jag inte heller lade i hans mun utan använde endast i rubriken. För: om osthyveln inte räcker, så vad är då alternativet?

Han har också rätt när han säger att landskapsregeringen inte har diskuterat servicesedlar inom vården – i mina anteckningar står det landskapsläkaren men i hastigheten läste jag fel.

Däremot nämnde Wille Valve själv hållbarhetsgapet på 20 miljoner euro som bakgrund i början av intervjun och min avsikt var inte att koppla ihop dem mera än vad ministern själv gjorde.

Jag kan bara konstatera att jag alltid försöker få ihop texten så att den blir så korrekt som möjligt men det går inte att undvika att missförstånd ibland uppstår på vägen. Att ”det händer hela tiden” (att tidningen skriver något annat än vad politiker sagt), som Valve skriver i insändaren, vill jag därför inte skriva under på.

Annika Orre, reporter