DELA

Rapportören om stor landskapsförvaltning

Vad avses när en del kandiderar med temat effektivare förvaltning på lagtingsnivån? Att man ännu smidigare jobbar för vissa kretsars intressen utan att alla har uppfattning om vad som pågår, eller?
När man inte öppet vill berätta något så försöker man skapa en uppfattning om EU att det är en liten detaljfråga som folk inte behöver bry sig om. Eller så försöker man mellan raderna ge budskapet att när man har lyckats avvärja några enstaka jakt-direktiv så är allt frid och fröjd igen.

Europas internationellt arbetande EU-kritiker har dock en annan uppfattning. Som exempel tar jag här fram det totala antalet rättsakter som är gällande plus rättsakter som är under beredning (källa: EUR-Lex per 8.5.09). Sammantaget har man alltså i dag minst 17.069 1.355 rättsakter, vilket gör totalt 18.424 lagar som täcker alla samhällets funktioner (hela texten i arkiv/nr 8 på min hemsida, adressen i mina annonser).

Till exempel regler tillämpliga på företag var redan 2009 alltså 111 22, det vill säga 133 stycken. En hel del att hantera, kolla och övervaka eller hur? Och vem tror ni att gör det hela? En växande tjänstemannakår naturligtvis! Och blir tjänstemän färre till antal så desto mer måste Åland anlita Finland och dess blankettlagar för att hinna uppfylla EU-kraven. Och så täcks liberalerna prata om beslut som fattas så nära som möjligt (subsidiaritet)!
Ålänningarna måste få en klar bild av dagens förvaltningsmässiga verklighet!
Merja Renvall, (ObS)
lagtingskandidat