DELA

Räknemiss riskerar rättvisa löner

Arbetsvärderingen för landskapets tjänstemän slutfördes och publicerades med stor uppståndelse förra hösten. Tehys fackavdelning på Åland har dock hittat ett räknefel i arbetsvärderingsgruppens slutrapport. Felet meddelades via mejl till landskapets avtalsbyrå den 9.mars. Fast det har gått över en månad, är vi osäkra om landskapsregeringen fortfarande vill bortförklara felets betydelse.

Felet finns i kalkylen om hur ÅHS-löner med två erfarenhetsstillägg (totalt 10%, ingen kumulativitet) görs jämförbara med övriga förvaltningens sex ålderstillägg (25% med kumulativ effekt 27,8%). I arbetsgruppens rapport föreslås att grundlönerna på ÅHS ska räknas upp med 7,5%. Den rätta procentsiffran är dock 11,18%, som också arbetsgivarens kontrollkalkyl har bekräftat.

Enligt Tehys åsikt är det enklaste sättet att korrigera räknefelet att ändra en mening i ÅHS-avtalet. Då kan andra momentet i ÅHS-avtalets bilaga 2, 1§ få följande ordalydelse:

”Det första erfarenhetstillägget är 5% och det andra 10% av det sammanlagda beloppet av grundlön, eurolön eller avtalslönen, dyrortstillägget och det föregående erfarenhetstillägget. Till grundlönen räknas härvid också ett separatarvode för tilläggsansvar.”

Denna lösning innebär att 7,5%-regeln som användes i arbetsvärderingen blir rättvis och rapporten kan fortfarande användas som underlag för det framtida löneutvecklingsprogrammet. Tehys avsikt är inte att ifrågasätta arbetsvärderingens principer i övrigt, endast att få räknefelet rättat.

Vårt förslag omfattar endast ÅHS-anställda som jobbat tio år eller mer, vilket innebär att kostnaden blir mindre för arbetsgivaren, jämfört med t.ex justeringar i minimigrundlönerna.

Vi har krävt konstruktiv respons och korrigeringsförslag från arbetsgivaren innan vi är beredda att skriva under nya avtal. Som läget är nu, förlorar alla ÅHS-anställda, som är mest kvinnor, både på lönesumman och pensionen jämfört med övriga förvaltningen. Lika lön för likvärdigt arbete omfattar även lika stora lönedelar för likvärdigt arbete.

Tehys fackavdelning på Åland r.f. önskar besked snarast möjligt, vad landskapsregeringen har för förslag till att korrigera räknefelet. Om felet inte korrigeras leder det till olikbehandling av landskapets tjänstemän och har en negativ effekt på lönejämställdheten mellan kvinnor och män.

Det har gått över tre år sedan förlikningsavtalet mellan Tehy och Ålands landskapsregering, och åtta månader sedan arbetsvärderingsgruppens slutrapport publicerades. Fortfarande har vi inget datum, då de nya och mer rättvisa minimigrundlönerna kan betalas till landskapsanställda.

Vi önskar att landskapsregeringen prioriterar jämställdhet och ger avtalsbyrån samt löneadministrationen tillräckliga resurser för att äntligen få denna process i hamn.

PIRJO ÅKERBLOM

ORDFÖRANDE, TEHYS FA PÅ ÅLAND

ERKKI SANTAMALA

VERKSAMHETSLEDARE, TEHYS FA PÅ ÅLAND