DELA

Glädjande med beslut om Rådhuset

Det var otroligt glädjande att stadsfullmäktige på tisdagens möte kunde fatta det eniga beslutet att anslå 100 000 euro för att renovera Rådhuset och göra det till ett centrum för integration och inflyttning.

Detta behov, att samordna olika funktioner och personer som jobbar med inflyttning och integration, har diskuterats i många år, av alla från Mångkulturella föreningen till tjänstemän i olika instanser, politiker och inflyttade som saknat en plats där man kan ställa alla sina frågor och få svar.

När förra mandatperiodens EU-finansierade integrationsprojekt En säker hamn tog slut fanns förhoppningen att landskapsregeringen skulle greppa rodret för att förverkliga ett nytt projekt för att fortsätta det framgångsrika arbetet som inte bara gav ekonomisk utdelning utan också bättre rutiner inom hälso- och sjukvården, bättre och bredare informationen och förståelse för lagstiftningen. Så har inte skett.

Rysslands invasion av Ukraina och den därpå följande flyktingvågen har återigen aktualiserat bristerna. Det förtjänar att påpekas att bara en minoritet av nyanlända är flyktingar, de flesta inflyttade kommer på andra sätt och av andra orsaker, men behöver samma information och stöd för att ingången i det åländska samhället ska fungera bra.

Min vision för Rådhuset, det är att det ska bli Råd-huset, för alla människor som flyttar till Mariehamn. Där ska finnas stadens integrationssamordnare som kan jobba både som informatör för inflyttade och utvecklare för de behov personalen i stadens skolor, daghem, äldreomsorg kan ha för att göra ett bra integrationsjobb. Där ska Ålands näringslivs integrationskoordinator finnas, Kompassen, Ams, Migri, Polisen, Fpa – alla myndigheter som kan stöda varann och hjälpa inflyttade rätt. Inte hela tiden förstås, men kanske ibland. Där ska också finnas plats för tredje sektorn, kanske en nystart för Rädda barnens Öppna förskola, kanske språkcafeer i ABFs regi samtidigt, så att barnen kan nyttja den fina lekplatsen medan föräldrar får fika på åländska, kanske Mångkulturella föreningen.

Om Mariehamn blir huvudman för ett nytt EU-projekt kan kanske en fortsatt renovering av Rådhuset ske i ett gemensamt projekt med byggnadsvårdande instanser, som en utbildningsinsats och ett integrationsprojekt samtidigt.

Råd-huset blir en levande och organiskt växande helhet, där människor kan träffas, få information och lära sig saker. Samtidigt lyfter man på ett värdigt och välkomnade sätt betydelsen av inflyttning till Mariehamn i ett av stadens äldsta och finaste hus.

På fullmäktigemötet godkändes också ett tilläggsanslag för äldreomsorgen på drygt 800 000 euro. Det kommer under året att med allt säkerhet ske igen.

Detta har flera orsaker, men det tydligaste är att vi helt enkelt budgeterat fel och för lågt under flera år. De pengar vi tänkt ska räcka räcker inte och har inte gjort det på flera år, om äldre medborgare ska få den vård och det stöd de har rätt till. På det sättet bör vi inte lura oss själva i framtiden. Det är inte sjysst varken mot stadsborna eller personalen som ska försöka göra sitt jobb inom orimligt snäva ramar.

En annan avgörande orsak till de högre kostnaderna är att vi har alldeles för få platser både på effektiverat serviceboende och på institution. För att klara behovet köper staden dyra platser av andra kommuner och av tredje sektorn. Vi har en skamligt lång kö till boendeplatser.

I backspegeln kan vi konstatera att Mariehamns stad för flera år sedan borde ha börjat bygga ett demensboende, och borde ha satsat på flera korttidsplatser för att stöda att så många som möjligt kan bo hemma så länge som möjligt med stöd av närståendevård och hemservice.

I budgetbehandlingen för nästa år måste vi få in bättre villkor för hemservice och närståendevård, byggstart för korttidsboende i St Göranshemmet och start för planeringen av ett demenscenter med plats för 60 personer, i enlighet med senaste kommittébetänkande. I realiteten är det så, att när allt detta om några år är förverkligat har vi fortfarande för få boendeplatser för det växande behovet.

NINA FELLMAN (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp