DELA
Foto: Päivi Mattila

Stadsarkitekten ska höras om rådhuset