DELA
Foto: Päivi Mattila

Stadsarkitekten ska höras om rådhuset

Är det möjligt att bygga ett annex till rådhuset och hur många daghemsavdelningar kan det k-märkta rådhuset rymma? Det ska stadsarkitekten höras om.