DELA

Public service behövs

Replik till Jannik Svenssons insändare 26.08.

Lite emellanåt dyker frågan om public service vara eller icke vara upp i media och på sociala medier. Jannik Svensson vill i en insändare i lokaltidningarna lägga ner Ålands Radio.

Det stämmer att det i dagens läge är lätt att sprida information över hela världen, men även desinformation. Public service behövs som en pålitlig, opartisk och oberoende källa, och som motvikt till ”fake news” samt olika intressegruppers propaganda och de vinklingar av information som förekommer.

Public service främsta uppgift är att värna om det demokratiska systemet och att försvara demokratins grundidéer såsom yttrande- och åsiktsfrihet. Ålands Radio och TV är oberoende, men tar ställning för alla människors lika värde. Detta betyder att olika åsikter får komma fram utan att redaktionen tar ställning. Sändningar, hemsida och kanaler i sociala medier är reklamfria och alla inslag är politiskt och religiöst oberoende

Ålands Radio lägger en stor vikt vid nyhetsbevakningen och kommer framöver att satsa ännu mer på grävande journalistik.

Tekniken har utvecklats och utvecklas hela tiden. Även om tekniken utvecklas och moderniseras är den ingalunda gratis. Ska man ha pålitliga system och redundans så kostar det också. Att ha beredskap att informera vid olika former av kriser kräver pålitliga system som också det kräver resurser.

Svensson anser att två miljoner är en orimlig summa för Ålands Radios produktion av radio och tv. Vi håller inte alls med. För den summan får man utöver lokalproducerad media, sju andra radiokanaler och åtta andra tv-kanaler som distribueras via masten i Smedsböle. Man får alltså fler radio- och tv-kanaler än i vår omnejd och till en lägre kostnad.

Vi är övertygade om att det är viktigare än någonsin att värna om att vi har en kommersiellt oberoende mediaorganisation som public service.

MIA HANSTRÖM
STYRELSEORDFÖRANDE, ÅLANDS RADIO OCH TV AB

AGNETA MATTSSON

VD, ÅLANDS RADIO OCH TV AB