DELA

Protestera mot Mise!

Ja, gott folk, det är nu Ni kan protestera mot Mise och alla de orättvisor som Mise fört med sig.
Ni skall inte behöva betala 4 gånger för mycket i grundavgift till Mise, när en rättvis grundavgift kunde vara blott 3,94€/mån eller 47,28€/år för ex. en två personers familj.
Genom att delta i namninsamlingen och om vi blir många, kan det inverka positivt på er situation inom avfallshanteringen. Deltag och påverka via något av följande alternativ och adresser:
www.xr.com/mise eller www.tiny.cc/k5vjy eller sök på Google: protestera mot Mise.
Fyll i förnamn och efternamn samt kommun verifieringskoden. Klicka på skicka och du är med.
Har du hyresgäster, för vilka du betalar Mises grundavgift, hör med hyresgästen om du kan använda deras namn på listan.
Manuella listor för icke datoriserade personer, finns på Sparhallens anslagstavla. Dessa namnlistor finns tillgängliga till 29 februari 2012, varefter de tilldelas Mise-kommunernas direktörer.

Ni som tror att ni hjälper miljön på något sätt ju högre grundavgift ni betalar, har nog mycket fel.
Det har visat sig att ju högre grundavgiften är, desto mera avfall dumpas till skogs eller kastas till sjöss, alltså miljöeffekten blir helt omvänd!
Hos Ekorosk kan man själv lämna sina sorterade sopor gratis till stationen emot grundavgiften 47,28€/år för två personers huhåll 2012 ( www.ekorosk.fi ) och det här har gjort folket så flitgt att Ekorosk till och med har en återvinningsgrad om 93%.
Det åländska Mise har uppbyggts för att tjäna pengar, inte för att tänka på miljön eller att ens uppföra sig som en kommunal verksamhet. Ni kanske känner till att kommunala verksamheter skall betjäna samhället och får inte vara vinstdrivande.

Till råga på allt kan Mise med det regelverk och paragrafer de hittat på och uppbyggt åt sig själv, ytterligare höja er grundavgift hur godtyckligt som helst och ni vanliga medborgare, kan blott stå och titta på.
Systemet är med andra ord ett öststatssystem där Mise har oändlig kommunal makt och folket har ingen talan, det hjälper inte ens att besvära sig, vart man än vänder sig. Och de männskor som är fattiga, gamla och knappt har ens mat för dagen, piskas med utmätningsmannen för att tvinga ut deras sista slantar.
Vi måste nog ofördröjligen bli av med Mise. Jag har aldrig ens lärt mig förstå vad Mise egentligen har för uppgift i vårt samhälle! Någon dylik kommunal ohyra finns inte på något annat håll i vårt land.

Det är också bra att ni andra även blandar er i diskussionen om Mise, det är mycket positivt att olika åsikter kommer fram, ty annars är vi helt underkuvade av öststatsmodellen utan demokrati.
Signaturen Baskervilla i Nyans messarspalt har helt rätt att man skall säga åt sin kommun att gå ur Mise. Det är just det vi håller på med genom namninsamlingen, men vi måste vara många, annars får vi inget gehör!
Det är också så att om dom stora kommunerna lämnar Mise, så överlever Mise knappast med de små kommuner som finns kvar och skulle det gå så långt att endast Föglö finns kvar, så upplöses Mise automatiskt, ty endast en kommun uppfyller inte kravet på att vara ett kommunalförbund.

Övrigt: Till de medborgare som undrar över de paragrafer som medtagits i diskussionen kan nämnas att de är ett axplock ur Mises egna stadgar som de själva hittat på för att kunna göra precis hur de vill.
Denna papperslunta är en förbannelse som fortast möjligt borde brännas upp! Till er som betalar 2 eller flera grundavgifter i en eller flera kommuner, ni har rätt att ha era namn även i motsvarande antal på namninsamlingen. Bor ni utomlands, uppge kommunen på Åland där ni har fastigheten.
Ulf Nyberg