DELA

Privatisering av offentliga tjänster är gammalmodig politik

Det handlar om pengar. Det är dyrare för en privat instans att erbjuda en tjänst än vad det är för kommunen eller staten. Det handlar även om makt. När en kommun privatiserar tjänster ger den bort sin rätt att styra verksamhetens strategi, ekonomi, innehåll och riktning. Det handlar om långsiktig planering och välfärd. En kommun kan planera många år framåt. Det är ofta inte realistiskt för en privat aktör som måste visa ekonomiskt resultat var tredje månad.

Finlands regering har en enhetlig uppfattning av vad snabba privatiseringar av offentliga tjänster kan leda till. Erfarenheterna är huvudsakligen negativa. (Turun Sanomat, 26.8.2011). I Europa har privatiseringen av samhällstjänster minskat med nästan hälften sedan 2008 (EPEC).
Vilka områden skall finnas inom den offentliga sektorn och vilka kunde vi eventuellt privatisera? Den nordiska modellen, som socialdemokraterna företräder, har visat sig stark i alla väder och även idag en modell för EU. På Åland borde vi vara försiktiga med att ge ifrån oss utbildning, hälso- och sjukvård, åldringsvård, skärgårdstrafiken och ansvaret för den kommande vindkraften till den privata sektorn. I många fall har den privata aktören inte lyckats dra skutan iland och det är ändå vi skattebetalare som måste stå för kostnader. Att återuppbygga verksamheten är mycket dyrt.

Det är frågan om vår grundtrygghet. Ett alarmerande exempel är USA. Man mår inte bra i ett samhälle där få har råd att utbilda sig, bli sjuka eller gamla.
Vi på Åland borde inte stöda partier som företräder en så föråldrad, ineffektiv och kostsam samhällspolitik.
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtingsvalet och kommunalvalet i Mariehamn