DELA

Privat företagande bygger samhället

Det är med häpnad vi tagit del av hur socialdemokraternas gruppledare i lagtinget Barbro Sundback i offentligheten tar heder och ära av företagare som är villiga att ta ekonomiska risker för att bygga vårt samhälle. Vi tycker det är viktigt att minnas att det är exakt sådana risker och sådant entreprenörskap som skapat det Åland som i dag har Europas lägsta arbetslöshet och kan stoltsera med socialvård, skolsystem, sjukvård med mera av världsklass.
Tillväxt kommer sig inte av att olika organisationer för pengar från den ena fickan till den andra. Välfärd skapas av privata företagare, som är beredda att satsa egna pengar för att utveckla samhället. Kanske är det också på sin plats att påminna om att de så kallade gamla förmögenheterna också en gång varit nya och vuxit tack vare hårt arbete och kalkylerat risktagande.

Åland
befinner sig i dag i en situation där osäkerhetsfaktorerna kring framtiden är många. Inte minst ur ett finansiellt och sysselsättningsmässigt perspektiv. Det är då av största vikt även från det politiska skiktet att uppmuntra och göra det möjligt för företagare att bygga, utveckla, skapa arbetsplatser för hela Ålands bästa.
För att bevara och i möjligaste mån förkovra morgondagens Åland behövs fler entreprenörer och innovatörer, inte färre.
Veronica Thörnroos (C)
Infrastrukturminister
Jörgen Pettersson (C)
Ordförande, finans- och näringsutskottet