DELA

Prioritera stadsbuss framom bilar

Under de senaste dagarna har den avgiftsfria stadsbussen åter kritiserats. Dels har åkeriföreningen hävdat att den konkurrerar med taxibilar, och dels har en stadspolitiker kritiserat den. Faktum är att stadsbussen inte kan ses som någon konkurrent till taxibilar. De konkurrerar inte om samma kunder.
Trots avgifter kan taxibilarnas taxor inte konkurrera med bussens taxor. Dessutom hänvisas i insändaren till busstrafiken under nyårsnatten. Trots försök var det omöjligt att få tag i en taxi efter midnatt. Ingen taxi fanns utanför taxistationen, som var låst och alla telefonlinjer var upptagna !
Lusten att anlita taxibilar minskade på grund av denna kritik. Åkeriförbundet gjorde sig själv en björntjänst.

De politiker som kritiserar en avgiftsfri busstrafik har glömt miljön, och täcks uppenbarligen själva använda bilen dagligen även inom staden. Trots att det är känt att bilarna sprider avgifter och buller använder de flesta stadsbor dagligen bilar även för kortare resor.
Inte ens familjemedlemmarna kan samåka, utan även friska familjer har oftast flera bilar i användning. Nu borde man vidta åtgärder för att få invånarna att lämna bilen hemma ! Istället har biltrafiken gynnats genom att bygga ett nytt stort garage mitt i stan, nya parkeringsplatser planeras, bilvägarna underhålls och plogas väl (i motsats till cykel- och gångvägarna), nya vägar byggs ända fram till tomterna även i nya bostads-områden med mera.

Varför skall då alla skattebetalare betala för detta? Busstrafiken är en liten kostnad i jämförelse med allt det som görs för biltrafiken. Låt busstrafiken förbli avgiftsfri och koncentrera er istället på hur bilisterna kan fås att lämna bilarna hemma. Om den avgiftsfria bussen avskaffas måste avgifter även införas för bilarna genom att parkeringsavgifter, biltullar m.fl. avgifter införs. Sedan tror jag nog att de flesta som använder bussen även cyklar och går mer än bilisterna.’
Detta bevisas redan av att under sommarhalvåret åker mindre passagerare i bussen än på vinterhalvåret. Det är verkligen bra att få veta vilka politiker man inte ska rösta på i valet. Gratisbussen är den enda miljösatsningen staden kan profilera sig med åtminstone gällande trafiken. Hur skulle Mariehamns miljöprofil se ut utan den, då man beaktar det oproportionerligt stora antalet bilar som dagligen sprider sina avgaser i staden ?
Busspassagerare