DELA

Potatiskriget på Kökar

Vem bryr sej om potatisskal eller några köksor i en liten kommun på Åland?
Under en period av åtta år har jag haft 4 barn i Kökar skola, under dessa år har jag aldrig hört ett klagomål gällande skolmaten eller dagismaten. Däremot spontana kommentarer som ”Vi hade sååå god mat idag” Annat var det när vi bodde i Åbo och samma barn fick högre veckopeng om de åt skolmat varje dag.

Kökar har nu fått ett centralkök med två köksor som skall betjäna skolan, dagis och äldrevården, därtill bespisa kommunalkansliets anställda. Därutöver en ny kökschef som inte bott i kommunen, som nu har en 100% anställning. Den tidigare ansvariga och formellt kompetenta köksan hade en 75% anställning och har jobbat i kommunen sedan 1989. Men eftersom kommunen ansett att hon inte var rätt person, lämplig och kompetent nog fick hon inte jobbet och blev degraderad till kökshjälp.

Slutresultatet är att en fullt kompetent köksa som skött jobbet i fyra år har blivit arbetslös med 3 mindreåriga barn hemma. En tidigare ledamot i socialnämnden och fullmäktige har lämnat kommunen och flyttat till stan, han var familjeförsörjare med betydande skatteinkomster i kommunen. Äldreboendets chef har lämnat sin anställning men sagt att det inte berodde på köket eller köksorna.

Kökar kommun anlitade och betalade en kompetent storkökskonsult som fungerade som handläggare och skolare för centralköket. Riktigt intressant var konsultens kommentarer;
-Han ansåg att köket hade kompetent personal.
-Han ansåg att matlistorna och maten hade en hög standard, högre än medeltalet i Svenskfinland.
-Köket hade gjort en rätt prioritering gällande de 4 kundgrupperna enligt ordning och storlek, skolan, dagis, äldreomsorgen och kommunalkansliet.
-Han redogjorde med kommunalkansliet gällande sin syn på situationen.
-Han lämnade kommunen illa berörd av vad han hade sett och hört.

Inga skriftliga anmärkningar finns gällande köket eller köksorna, vare sej i nämndens protokoll eller från socialsekreteraren. Inga klagomål har framställts från skolan eller lärarkåren, förutom införandet av skalad potatis på kommunalkansliets begäran.
Socialnämndens ledamöter hade inte blivit informerade om storkökskonsultens redogörelse och dialog med kommunen.

Orsaken till att jag skrivit detta är att nämnden undanlåtit sej att svara skriftligen på köksornas skriftliga rättelseyrkanden. Köksorna har därigenom berövats möjlighet till en rättslig prövning av ärendet. Detta är härskartaktik och ett allvarligt övergrepp mot den lilla individens rättsskydd i samhället.
Jag gillar inte denna utveckling i vår skärgård.
Simon Nordberg
Kyrkogårdsö,
Kökar