DELA

Politiskt kapital förbrukat

Destination: Kökar-Kumlinge, med båtar tagna ur trafik på grund av fördyrade kostnader! Här står vi ö-bor med ilskan rödmålad i ansiktet över färjornas ändrade turlistor med haveri efter haveri!
Tokiga politiska beslut har orsakat detta kaos i färjetrafiken. Tidigare fungerade färjetrafiken bra och man kunde lita på turlistan.

Till dig Camilla Gunell som satt mitt emot mig på Brudhäll på Kökar före föregående val och talade ”vitt och brett” om tandläkarreformer och andra sociala upprustningar. Mötet på Brudhäll ingav hoppfullhet precis som ni politiker alltid ger oss väljare inför ett val. Jag fick till och med en fin tandborste att borsta tänderna med, i gåva av er, Camilla Gunell med följe.
Åren går och politikerfiasko efter politikerfiasko visar att ni inte tar ansvar för varken väljare eller ungdomar med hjälpbehov.

En tandborste är symbolen för renhet i munhålan, men ni politiker ”talar med lögnen som sällskap så att era mjölktänder surnar”. En kaxig politik som fångar mediernas intresse är vad ni är ute efter och det betalas av alla väljare som har valt ihop landskapsregeringen och ni sitter i samma båt på väg till Gotland för att ”gotta” er med det svenska politikeretablissemanget som också är felprogrammerade. Fredrik Karlström skrattar och Camilla Gunell tror på den utrullade röda mattan i Visby, att det hjälper oss ö-bor mot politikerhaveri och färjehaveri. Berättar ni för era besökare vilket kaos ni ställt till med när det gäller turlistor och lokala färjetrafiken?

Ni politiker är förtroendevalda, alltså har ni ett förtroende från väljarna att förvalta, reformera och förbättra institutioner och organisationer till allmänhetens bästa i landskapet Åland. Era löner är betalda av skattemedel och med skattemedel skall förbättringar ske till exempel en tandläkarreform. Ni talar om att skärgårdstrafiken är för dyr, hur dyr är er resa till Gotland och ”gottandet” med felprogrammerade svenska politiker?

Denna Gotlandsresa är ett hån mot åländska väljare. Pengarna kunde definitivt använts på ett ansvarsfullare och effektivare sätt, genom förbättringar i infrastruktur och inom sociala inrättningar, såsom i skolvärlden och inom sjukvården! Ingen missunnar landskapsregeringen en skön semester eller en politisk lusttur som passagerare på en båt men denna Gotlandsresa, är för mycket. Ett val handlar om att välja rätt. Det uppenbara är att åländska väljare har valt fel.
”Det är som det står i ekonomiska handböcker, den globala skuldbördan bankerna har genererat, parkeras hos allmänheten genom nedskärningar i och av viktiga offentliga funktioner emedan politikerna rullar ut den röda mattan och skrattar”.
Legitimitet och förtroendekapital är förbrukat!
Bernt Balkh