DELA

Pensionärerna, en bortglömd grupp

Inför senaste val så lovade alla partier att om/när de kom till makten skulle pensionärerna få ett ekonomiskt tillskott. Nu har det gått ett år sedan valet, och de flesta pensionärer kan känna sig blåsta på de utlovade förbättringarna. Ty därav blev intet.
Nåja, liberalerna lyckades med möda åstadkomma en tummetott med sitt pensionsunderstöd. Reglerna och byråkratin kring understödsansökningen gör att de flesta inte anser det mödan värt att ens försöka skriva en anhållan till socialkansliet. Och för dem som har försökt, har det i de flesta fall blivit avslag, har jag förstått.

Det är obegripligt varför det är så svårt att genomföra förbättringar för äldre människor, Det går ju så bra att till exempel ge arbetstagare högre inkomstavdrag, eller att höja barnbidraget för barnfamiljer. Kanske är det så att viljan till förståelse för pensionärernas situation saknas? För den som bar en inkomst om flera tusen euro per månad är det nog omöjligt att förstå vilken svår ekonomisk situation den har som skall klara sig på mindre än tusen euro i månaden. Eller kanske de som har makten tror att man upphör att leva när man blir pensionär? Att livet som pensionär som mest består i att sitta i gungstolen med frassen i knät? Och för all del, det är väl det enda nöje många pensionärer har råd med förstås.

Varför nyttjar inte politikerna skatteinstrumentet bättre när det gäller pensionärerna? Är del så illa ställt att kommunerna måsta höja skattöret om alla med en pension under 1.500 euro/månad skulle befrias från kommunalskatten? Det tror jag inte. Ett sådant beslut skulle inte inverka på pensionärernas andra förmåner, och skulle ge ett välkommet tillskott i kassan för de flesta pensionärer.
Politikerna bör även besluta om att pensionärerna skulle erhålla gratis glasögon, medicin och tandvård. Dessa kostnader är väldigt betungande för de flesta äldre, och jag känner pensionärer som drar sig för att hämta ut nödvändiga mediciner på grund av penningbrist.

Jag förvånar mig över politikernas idétorka när det gäller att förbättra det ekonomiska läget för dem som har det sämst i samhället. När det gäller tunnlar, rondeller och golfbanor råder ingen brist på pengar och där är det tydligen endast fantasin som sätter gränser för projekten! Även politiker blir väl pensionärer så småningom, fast då med helt andra ekonomiska förutsättningar än vad dagens fattigpensionärer har.
Runa Lisa Jansson