DELA

Pelaren behövs

Klubbhuset Pelaren grundades 10 år sen och blev en avlastning för psykiatrin och en trygg plats. Vi har jobbat tillsammans med klubbhuschefen, handledare och främst medlemmar på samma nivå för psykiskt välmående genom arbetsinriktade dagen, inkludering, meningsfulla uppgifter genom att driva verksamheten, representation av huset för beslutsfattare och politiken, samt internationell utbildning och konferenser.

Vi är del av en internationell rörelse, jag vill säga en revolution för psykisk hälsa som omfattar hela världen. Där finns över 300 ackrediterade klubbhus. Finland har 24. Vi håller regelbundet kontakt med internationella klubbhus och stödjer varandra nu när det råder undantagstillstånd och när framtiden är osäkert.

Clubhouse International som ackrediterar oss och säkrar kvalitén för verksamheten, ordnar regelbundet webinarium WANA med olika problemlösningar till den tillstånd vi befinner oss i. WANA står för We are not alone.

Covid-19 har ställt det till för oss. I våra 37 riktlinjer står att vi håller kontakt till våra medlemmar, kollar upp hur de mår, om de är på sjukhuset eller kan inte lämna lägenheten. Vi kallar det för reach-out eller utåtriktade verksamhet på svenska.

Covid-19 har ändrat allt. Många är i en riskgrupp eller är bara rädda, det triggar igång ångest och psykiskt illamående. Vi har upplevt att vi får ganska många förfrågningar om medlemskap på Pelaren nu.

Med covid-19 och lockdown av huset i mars har vi utökad vår reach-out. Anställda var ändå på plats och streamade morgon- och eftermiddagsmöte till Facebook live, och därför nådde vi våra medlemmar och kunde fortsätta aktivera och inspirera dem. Dessutom installerade vi zoom, slack, webex, skype, hade internationella samtal, frågade hur andra hus gör, och försökte nå så många medlemmar och potentiella intresserade som möjligt.

Vi konstaterade en av de månaderna att antal virtuella besök översteg 400. Vi nådde medlemmar som vi hörde inte av eller som kan inte komma till oss, eftersom de bor längst ute i skärgården eller av andra anledningar. Vi fortsätter vara virtuella, eftersom vi märkte vi kan nå ett flertal medlemmar som inte har någon möjlighet att delta i den arbetsinriktade dagen.

Det är absurd att Yle skriver om att ”tredje sektorn riskerar mista en tredjedel av pengarna – ’Det är som att sparka på de som redan ligger’” och samtidigt läsa man på soste.fi att ”Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner”.

Klubbhuset Pelaren är oberoende, vi vårdar inte folk, vi har ingen terapier eller liknande. Vi är inte en förlängning av psykvårdens hand. Vi fokuserar på styrkor och talanger hos våra medlemmar. Vi ser, aktiverar och inspirerar deras mänsklig kapital.

På Pelaren sitter man i framsätet av sin egen rehabilitation och vi bestämmer själva takten och här bygger allt på frivilligheten, vår första riktlinje. Det gör det svårt för KST att sätta oss i rätt kategori. Vi är unika. Jag som upplevde det som livsavgörande och som en verksamhet som verkligen gör skillnad, uppmanar alla beslutsfattare och KST att det är det största fel att spara pengar på här!

Även de som förut ofta var inlagda på psykiatri kan genom klubbhus slippa vara inlagda lika ofta och kan fokuserar på sin egen utveckling, inklusion och styra sin egen rehabilitering. Tänk på den samhällsekonomiska nyttan, vad en sjukhussäng kostar per dygn och jämför det med vad ett besök på Pelaren kostar.

Vi är smarta och satsar på hållbarhet här på Åland, men då kan vi inte spara pengar på fel plats. Klubbhuset Pelaren är en viktig del både på ett åländskt och ett internationellt plan. Det skall vara så i framtiden med!

JONAH BOGLE

MEDLEM I KLUBBHUSET PELAREN