DELA

Oviljan med initiativ del 2

Den trafikpolitik vi har haft fram tills nu är densamma som politiskt drivits sedan tidigare landskapsregering beslöt att dela på skärgården och trafiken, söndra och härska. Skärgården har därefter haft svårigheter att få en fungerande trafik med en enad skärgård som stöd. Inbesparingarna har drabbat de öar som inte haft de ”rätta kanalerna”, inåt regeringen.

Under många år har skärgården efterfrågat en ny trafikpolitik och inte bara ropat efter nya färjor utan även trafikförändringar som skapar en tryggare och säkrare trafikrytm samt på senare år även en för miljön skonsammare trafik. Nu sittande regering, L, M och S, har gemensamt beslutat att förändra trafiken genom att införa kortrutt. Inledningsvis mellan Hastersboda- Kökar/Sottunga och Svinö-Föglö/Mellanholm. Trafikvinsterna enligt de utredningar som tagits fram av landskapets förvaltning visar på så stora vinster, och ett enigt lagting ställer sig bakom utbyggnaden av trafiken över Hastersboda.

Förutsättningen för att trafiklösningen är framgångsrik, förutsätter att det samtidigt sker en ombyggnad av trafiken i västra Föglö. En trafiklösning som skapar möjligheter till stora miljövinster, med bland annat lägre koldioxidavtryck, något som förespråkas av alla vill jag tro.

En naturlig utveckling av kortrutten i västra Föglö är sedan en fast tunnelförbindelse som ytterligare kortar av avstånden och ökar tidsvinsterna för skärgården. Den investeringskostnad som uppstår med Gripöbron kompenseras av motsvarande lägre investeringskostnader för byggandet av tunneln, en win-win situation.

Det är här som nu en konflikt uppstått. Olika argument används samtidigt som nya siffror, snabbutredningar, nya utredningar och ren ovilja att förbättra villkoren för skärgården med mera förs fram. Underlag bygger på skisser med erkända brister, men som man anser att skall skjuta fram beslut ännu längre och utredas ytterligare, pga dolda agendor som skärgården får lida för.

Dessa argument har kokats ner i det medborgarinitiativ som fick ca 2 000 undertecknare. Resultatet av detta riskerar att leda bara till förlorare, fortsatta utredningar, ingen förändring och minskat förtroende för de folkvalda. Inget parti har tagit ställning mot utbyggnaden av Östra Föglö, där har vi ett enigt parlament men flera oppositionspartier svävar på målet hur de tänker lösa trafiken i kombinationen östra/västra Föglö bortsett från de tre regeringspartierna. Beaktat av ökande bunkringspriser under det senaste året kommer röster snart höjas att trafiken kostar för mycket, igen. Kortare turer och effektivare utnyttjande skapar en mer ekonomisk och tryggare trafik.

All trafik utvecklas och har ökat under de senaste 20 åren, fordonsflottan har ökat med ca 50 procent samtidigt som kapaciteten inom skärgårdstrafiken har minskat. Att inte anpassa vår trafik till dessa förändringar och även till kommande ökningar är inte ”viligt slugt”.

En sista iakttagelse vad det gäller miljöns påverkan. Lägre fart skapar mindre miljöpåverkande utsläpp. I kortruttförslagets framtagna tidsvinster och samtidigt underlag för miljövinster används farten genom vattnet 9-11 knop, för att hålla dagens turlistor krävs en fart på 12-13 knop. Framtagna jämförelser visar på att en ökning från 11 till 12 knop påverkar bränsleförbrukningen med ca 20 procent på dagens färjor, så vill vi ha en renare miljö och lägre bunkerkostnader är det inte högre fart som behövs utan rutter som kan använda just nu el, se den nu projekterade Föglöfärjan, och kortare distanser över vatten. Med nuvarande trafik men med jämförbar fart blir tidsvinsterna ännu större med kortrutten än vad som tidigare redovisats.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA