DELA

Övernäs skola är i fokus

Vi undertecknade lärare och personal tar tacksamt emot uppmärksamheten och känner en förhoppningens vind blåsa i dessa vårtider. Stadens beslutande organ har bestämt att Övernäs skola skall verka som en 1 – 9-skola med en gemensam förvaltning under ledning av en rektor.
Den viktigaste förutsättningen för att detta skall fungera är att hela verksamheten finns i en och samma byggnad! Det är svårt att arbeta som en enhetsskola i skilda byggnader.
Lärare och personal har under det gångna året aktivt arbetat med inriktning på att förverkliga de intentioner som fastställts för Övernäs skola. Därför är det ytterst viktigt att tidtabellen för skolbygget hålls. Ytterst viktigt är också att skolbygget ses som ett skilt projekt och inte sammankopplas med investeringar i Idrottsgården.
Vad som sker med byggnaden, där årskurserna 7 – 9 nu finns, tar vi inte ställning till. Vårt mål är att inleda läsåret 2014 -2015 i en ny byggnad där hela 1-9 får plats.
Monica Johansson,
Pamela Sjödahl,
Charlotte Sundin,
Dick Häggblom,
Per Svegemo,
Anette Löfgren,
Agneta Backman,
Carola Sjöberg,
Lidia Osowska,
Susanne Sumelius,
Rickard Munsterhjelm,
Emilie Jansson,
Niklas Möller,
Ann-Catrin Eriksson,
Benita Johansson,
Gunilla Åvik,
Ann-Charlott Nabb,
Marita Boman,
Minna Danielsson,
Oili Lindblom,
Bill Flöjt,
Malena Karlsson,
Maria Melander,
Maria Gråhn,
Emma-Lina Karlsson,
Marie Wiklund-Eriksson,
Sickan Ahlqvist,
Elisabeth Wägar-Höstman,
Maria Nylund,
Maggi Hansen,
Christel Hellman,
Åsa Rosenqvist,
Inger Andersson,
Georg Jensen,
Maria Rosenkvist,
Harriet Öfverström-Snickars,
Tove Chanfreau,
Irene Uhlin,
Maria Kaunismaa,
Gunilla Randström,
Inga-Lill Pettersson-Hemming,
Sune Alén,
Doris Häggblom,
Tommy Björkbom,
Chris Karlsson,
Monika Vibäck,
Jörgen Dahlvik,
Christel Forsgård,
Anette Aavanen,
Stina Michelsson,
Gunilla Hägerstrand