DELA

Otillräcklig liberal insikt?

Viveka Eriksson har för egen del kommit till insikt om att plattskatten är enbart ett teoretiskt resonemang. Detta länder henne till heder.
Men hur är det egentligen? Är det enbart teori också för förslagsställarna? Förespråkarna trumpetade som vi vet kaxigt ut att man skulle använda plattskatten till att skattekonkurrera med omkringliggande regioner.
Det låter verkligen inte som ett teoretiskt resonemang. Förslaget var ju ett utspel av centerns riksdagskandidat inför det kommande riksdagsvalet!

Med tanke på att en sådan politik aldrig kommer att godkännas av vare sig Finland eller Sverige måste centerförslaget (sedermera understött av FS) betraktas som direkt dödfött med tanke på fortsatta förhandlingar med riksmyndigheterna bl.a. i skattefrågan.
Nu måste man fråga sig, om den liberala insikten räcker till för att inse det märkliga i att i riksdagsvalet liera sig med, och därmed i praktiken stöda, krafter som driver en så här orealistisk och för åländska intressen allt annat än fördelaktig politik.
Sten-Erik Abrahamsson