DELA

Orosmoln trots nöjda medborgare

Några dagar in på det nya året fick vi resultatet av den medborgarundersökning som gjorts i Mariehamn. Det är glädjande att stadsborna är mycket nöjda eller nöjda med det mesta.
Kulturen får allra högst betyg, alltså biblioteket och Medis. Det medborgarna vill att staden prioriterar högst framöver är skola och ungdomsaktiviteter, gator och trafik.
Om vi börjar med kulturen, så är det därför med viss oro jag kan konstatera att fullmäktige snart ska ta ställning till ett nytt förslag till bidragsregler för stadens föreningar, som skulle försämra bidragstilldelningen till våra kulturföreningar. Vi (S)-ledamöter i stadsstyrelsen var emot förslaget tillsammans med liberalerna.Moderaternas

När det gäller skolan/biblioteket så ledde majoritetens beslut i budgetbehandlingen till ett stort sparbeting för bildningsnämnden i budgeten för i år. (S) röstade emot. Och medborgarna vill alltså ha en satsning på skolan istället.
Att förbättra gator och trafiklösningar är bra och vi behöver en hållbar miljö, tycker folket. Jo, men att investera i detta är dyrt och ekonomin är stram. För mig är den rätta prioriteringen att bibehålla den fungerande kollektivtrafiken och gärna utveckla den samt att förbättra cykel- och gångvägar ännu mer. Målet är förstås att minska biltrafiken, för med minskad bilism får vi en trevligare miljö, bättre trafiksäkerhet och behovet av dyra lösningar för biltrafiken torde minska något. (Därmed inte sagt att det inte finns gator som behöver förbättras, i synnerhet Ålandsvägen).

Moderaternas ledamöter i stadsstyrelsen skriver i onsdagens tidningar att fullmäktige brukar vara ense om att ”rätta munnen efter matsäcken”. Men man kan behöva ha en större matsäck för att mätta alla munnar. Det är därför (S) har föreslagit en måttlig skattehöjning, men utan att få gehör. Den ”effektivering” som nu ska ske drabbar kulturen, skolan, trafiken och miljön. Det går inte hand i hand med medborgarnas önskemål.
Det är glädjande att Mariehamnarna är nöjda med avfallshanteringen. Efter den infekterade debatt som pågått i alla år i denna fråga och det missnöje som fått så stor medial uppmärksamhet känns det bra att socialdemokraterna drivit linjen att det kommunala sophanteringsförbundet Ålands miljöservice ska få fortsätta förbättra sin verksamhet snarare än att läggas ner. Det finns saker som måste göras bättre, men betyget från stadsborna lovar gott.
Anders Hallbäck (S)
Ersättare i stadsstyrelsen