DELA

Oroande signaler inom gymnasialstadiet

För några veckor sedan diskuterades ungdomsarbetslöshet i lagtinget genom liberalernas försorg. Vi ställde ett spörsmål och ville veta vad landskapsregeringen (LR) tänker göra åt ungdomsarbetslösheten och på vilket sätt man tänker förebygga marginaliseringen bland unga. Antalet unga arbetslösa under 25 år har ökat från c 70 personer till drygt 100 under det senaste året. Det är en ökning på över 40 procent!
Flexibilitet i utbildningssystemet hör till en av de avgörande faktorerna för att minska arbetslöshet bland unga och förebygga marginalisering. Nu fattas beslut som är tvärtemot utfästelserna i spörsmålssvaret!

I svaret till lagtinget lyfte LR fram vikten att utveckla studiehandledningen så att ungdomarna ges förutsättningar att göra goda utbildningsval och underlätta stadieövergångarna. Nu kommer det uppgifter om att man istället planerar att skära ned antalet studiehandledare på gymnasialstadiet!
Vidare skriver LR, för att minska avhoppen och felvalen i studierna har utbildningsalternativet Yrkesstarten erbjudits. Yrkesstarten fungerar som ett 10:de skolår med fokus på praktik och på att förbättra betyg i grundämnen som svenska, matte och engelska. Elever som hoppat av tas emot, styrka och stöd ges. Nu planeras Yrkesstaten läggas ned!

Liberalerna ser ett tydligt behov av ökad satsning på Yrkesstarten. Den borde bli permanent som en del av gymnasiet och dessutom borde samarbete med praktikplatser utökas.
Både Katapult, ungdomslotsarna och Yrkesstarten är tillfälliga projekt med osäker framtid. En mångfald av åtgärder behövs, eftersom ungdomarna som är utan både arbete och studieplats inte är en homogen grupp. Den är spretig och behoven av åtgärder och stöd är olika.

Ytterligare, enligt spörsmålssvaret, strävar LR efter att erbjuda ett tillräckligt antal studieplatser och dimensionerar antalet utbildningsplatser i förhållande till antalet elever som lämnar grundskolan, 1,35 studieplatser/elev. Men nu dras antalet studieplatser på hotell och restaurang ned samtidigt som social linjen, elteknik, frisör samt media och kommunikation inte startar överhuvudtaget i höst. Risken för felval och avhopp ökar betydligt och i förlängningen även kostnaderna.

Utvecklingen är mycket oroande. Att effektivisera och spara på utbildning är svårt. Kostnaderna riskerar dyka upp på andra ställen, både de mänskliga och de ekonomiska.
Liberala lagtingsgruppen
Katrin Sjögren
Mats Perämaa
Viveka Eriksson
Tony Asumaa
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom
Julia Birney