Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Öppna högskolan gör stor nytta

Öppna högskolan på Åland har i år firat 50-års jubileum. Öh är för många en doldis som utbildningsarrangör. Jag vill hävda att utan Öh skulle inte det åländska kunskapssamhället se ut så som det gör idag. Genom öppna högskolans försorg har i synnerhet den offentliga sektorn dragit stor nytta i och med att de utbildningar och fortbildningar som erbjudits bidragit till kompetensförsörjningen på Åland. För många studerande vid öppna högskolan har denna utbildningsform varit den enda möjliga i den livssituation man befinner sig med familj och arbete och med de begränsningar som trots allt ett liv på Åland innebär i form av långa resor till det nog så lockande utbildningsutbud som finns på båda sidor om oss. Kompetensförsörjningen är avgörande för bland annat en fungerande hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg och skola. Vissa utbildningar har dessutom varit rent behörighetsgivande. De är främst lärarutbildning inom grundskola på gymnasienivå. I höst har en mycket efterlängtad utbildning som utmynnar i en barnträdgårdslärarexamen inletts. Småbarnspedagogiken är ett högt prioriterat utvecklingsområde för det offentliga Åland.

Vi gratulerar Öppna högskolan med anledning av den framgångssaga de bevittnat under fem decennier! Lyckligt lottade är alla de samfund som direkt och indirekt haft nytta av den utbildning som energiska studerande tagit del av genom åren och som gagnat inte minst den offentliga sektorn på Åland.

RAINER JUSLIN