DELA

Öppet brev till åländska konsumenter av public service

Jag har idag valt att sluta som redaktionschef och ytterst ansvarig för produktionen av program på Ålands Radio och TV AB.

Jag gör det eftersom jag anser att förutsättningarna att göra bra public service-program under de senaste åren har blivit så dåliga att jag inte längre vill ta ansvar för att leda verksamheten.

Landskapet, som äger alla aktier i bolaget, har en annan uppfattning. Bolagsstämman har idag gett fortsatt förtroende till den styrelse som under de senaste tre åren aktivt verkat för undergräva förutsättningarna för den goda journalistiken inom bolaget.

Det är med sorg jag lämnar det här spännande jobbet och alla fantastiska medarbetare efter 19 år, men dagens beslut om företagets fortsatta ledning gör det omöjligt för mig att vara kvar.

Astrid Olhagen

Ålands Radio och TV