DELA

Öppet brev till Ålands landskapsregering

I ett utskick från styrelsen i Jurmo Hembygdsförening, ”till alla som vistas på Jurmo”, citeras infrastrukturminister Veronica Thörnroos angående beslutet i lagtinget om Åva-Jurmovägens vara eller icke vara. Här följer ett utdrag:

”I samband med att offerterna kom in kunde man konstatera att de var högre än vad förhandsbeskeden hade givit vid handen dvs de landade på ca 6,8 miljoner medan de reserverade medlen var 5,6 miljoner. Jag föreslog därför i samband med att landskapet tog den andra tilläggsbudgeten för 2014 att vi skulle skjuta till 1,2 miljoner. Som ni ser av omröstningsprotokollet från regeringens sammanträde så röstades det förslaget ner. Det var inte heller någon i lagtinget som föreslog att medel skulle upptas. Tråkigt. X antal år av förberedelser, uträkningar och visioner försvann i ett klubbslag och de negativa konsekvenserna för bygden oöverblickbara. Min bedömning (och den delas av flera) är att projektet väl hade kunnat genomföras om inte representanter för lagting, regering och massmedia i ett väldigt sent skede av processen, ”bombats” med mail och insändare som talade mot projektet. Många såg det helt enkelt som ett sätt att ”spara” pengar.”

I ett annat mail till Jurmo Hembygdsförenings ordförande Malena Strandvall, som också publiceras i utskicket, fortsätter hon:

”Det finns tillsvidare inga utredningar på ett alternativt projekt utförda. Till det har varken funnits personal eller andra resurser. Som du vet är det ett ganska omfattande utredningsarbete (tar år i anspråk) som skall utföras innan projektet kan verkställas. Jag är osäker på om jag/vi klarar av att lyfta upp Jurmoprojektet på banan igen mycket tack vare R…(av Malena S tippexad text/undertecknads kommentar) mfl.

Om jag låter sur så är det korrekt. Jag kan inte acceptera att en minoritet skall styra vad en majoritet vill, det kallar jag inte demokrati.”

R:et är väl begynnelsebokstaven i mitt namn så jag har fog att anta att det bl a är mina insändare Veronica T syftar på och Malena S har troligen med flit av någon ”outgrundlig” anledning missat att tippexa bort HELA namnet. Hon och hennes meningsfränder hälsar inte tillbaka på oss som var kritiska mot projektet och det har gått så långt att de medvetet går in för att skapa en spricka i gemenskapen på Jurmo.

Vi får nämligen inte höra hit. Vi hade ”fel åsikt i vägfrågan”. Två av oss har blivit utkuppade ur Hembygdsföreningens styrelse just med det argumentet. Malena S och hennes meningsfränder accepterar inte allas rätt att ha en egen åsikt och de anser tydligen att lagtinget skulle ha röstat för projektet OM inga kritiska röster från Jurmo hade hörts. Jag anser att det är naivt att tro något sådant.

Och ”minoriteten som styr vad majoriteten vill” som Veronica T skrev – vem är den? Jag trodde att Veronica visste att lagtinget representerar hela Åland och att beslutet togs med klar majoritet. Eller kan hon allvarligt mena att det var vi kritiska(som hon då anser var i minoritet på Jurmo)som vann över majoriteten på Åland? Ja, jag vet att hon syftar på majoriteten på Jurmo, men jag ifrågasätter om de var i majoritet. Många har tystats med både öppna och förtäckta hot.

Och nu är det så att hela Jurmos befolkning är en mycket liten del av Ålands befolkning och lagtinget har väl att beakta hela Ålands bästa.

Jag vill dels ha ett klargörande från landskapsregeringen huruvida projektet verkligen skulle ha haft en chans att röstas igenom efter att anbuden kommit in–med eller utan våra kritiska röster.

Ytterligare skulle jag vilja veta hur det ligger till med utredningen av den alternativa sträckning som vi föreslog, dvs vajerfärja direkt in i Jurmo hamn. Kommer den att påbörjas? Och i så fall när? För vi fick ju aldrig något svar på om denna sträckning hade utretts inom ramarna för projektet trots att svar på detta hade utlovats.

När Veronica T var här på Jurmo i fjol så uttalade hon vissa förtäckta hot om indragningar i turerna för Doppingen. Är det verkligen så att sådana förbereds? Man tycker ju att nu när landskapet har sparat 6,8 miljoner så kan den väl fortsätta att gå som den går tills man får ett bättre och billigare alternativ.

Med vänlig hälsning

Rigmor Tillema,

Jurmo by