DELA

Ompröva beslutet om Hem och skola

Lagom till jul fick vi ett brev från Fritidsnämnden i Mariehamn där det framgår att nämnden har beslutat att inte överhuvudtaget vara med och delfinansiera klubb- och kursverksamheterna som Hem och skola-föreningarna bedrivit i samarbete med Mariehamns stad under många år.
Stadens delfinansiering har skett genom att man har finansierat ledare för ungefär 175 timmar per år. Kostnaden för staden har beräknats till 6000 euro årligen. Utöver det har vi inom Hem och skola-föreningarna, genom avgifter och evenemangsintäkter, betalat för bland annat hjälpledare, transporter, hyror och utskick. Dessutom har vi lagt ner ideellt arbete.

Vi förstår att staden har en besvärlig ekonomisk situation men vi tycker att det är för drastiskt att ta bort allt på en gång. Beslutet har fattats ensidigt utan att i god tid informera eller föra dialog med oss.
Staden har haft en budgetprocess som har pågått i flera månader. Det är mycket olyckligt att inte fritidsnämnden bemödat sig att ens informera eller höra oss i ärendet. Att komma med ett sådant dråpslag några dagar före beslutet ska verkställas är inte seriöst. Dessutom utgår vår planering och budget från skolår, inte kalenderår.

Vi bedriver en ideell verksamhet som kommer stadens skolbarn till glädje. Vi vill inspirera till ökat engagemang hos föräldrar i aktuella frågor som berör eleverna och skolan samt arbetar för ett gott samarbete mellan Hem och skola och för föräldrainflytande enligt grundskolans läroplan. Dessutom vill vi motverka mobbning och stimulera barnens fritidsintresse.
En del av våra verksamheter bedrivs som komplement till stadens fritidshem för de barn som inte har den möjligheten efter skoltid och innan föräldrarna kommer hem från jobbet. Om verksamheterna skulle bedrivas helt och hållet i offentlig regi skulle det bli avsevärt mycket dyrare!
Våra klubb- och kursverksamheter består bland annat av dans, Mectec och Häftis. Barnen får något bra och meningsfullt att göra på sin fritid. Vi uppmanar fritidsnämnden att ompröva sitt beslut och välja att prioritera våra skolbarn!
Petri Carlsson, Ordförande, Hem och Skola, Ytternäs
Helena Enroos & Dick Rönnberg, Ordföranden, Hem och Skola, Strandnäs