DELA

Om bakgrundet till krisen i Ukraina

Nya Åland publicerade 2.9. en fin och balanserad serie intervjuar med rubriken “Krisen i Ukraina” för att illustrera de många olika åsikter som människor födda i krisregionen kan ha. Jag vill lägga till en skiss av händelser som jag ser som en följetong där krisen i Ukraina är en farlig kulmination av politik som har medvetet förts (minst) sedan Sovjetunionens fall över 20 år sedan.

Under “kalla kriget” var USA och Sovjet kärnorna runt vilka nästan hela världen delades. Båda parterna betraktade varandra som fiender mot vilket man borde kämpa med alla möjliga medel. När Sovjet föll försvann det enda politiska alternativet för marknadsekonomis övermakt i vår värld. Nu var det fritt fram för de marknadskrafterna att söka sig nya marknader.

Vilka är de som leder världens gång just nu? Jag ser stora övernationella företag som kärnan i deras verksamhet. De har under de senaste 20 år ständigt erövrat nya länder under sin makt. Metoden är alltid det samma: det skapas medvetet längtan för “demokrati och frihet” hos folk som lever under olika sorts förtryck. Revolutionen sker genom att hetsa upp folket mot sina ledare genom en skicklig och välplanerat manipulation av media, vilket leder till att stora folkmassor eventuellt samlas på det centrala torget i statens huvudstad för att demonstrera för sin frihet.

Och resultaten är alltid ungefär det samma som i Ungern där en bekant berättade för mig hur efter Sovjets fall nya regeringen gav nästan fria händer för de internationella eller övernationella bolagen att etablera sig i landet. Då fick han jobb hos IBM som gavs 10 års skattefrihet för sin verksamhet i landet. Efter tio år flyttade denna verksamhet till ett annat nyligen “befriad” land. Samma historia i olika skepnader överallt efter dessa revolutioner för marknadsekonomis frihet för att erövra världen.

Du kommer väl ihåg krisen i Balkan ca 20 år sedan. Då blossades senast upp krig i vår närhet i Europa. Och då var det frågan om samma process, vilket faktiskt ledde till skapandet av en organisation Otpor eller senare Canvas som har varit medverkande i de flesta revolutioner runt världen sedan dess. De hade en model som kan tillämpas efter behov i de flesta länder för att skapa oro och eventuellt en revolution, inte för folkets skull men för de övernationella företagenas skull som ville erövra landet i fråga. Ledare för organisationen heter Srdja Popovic och hans läromästare är americanen Gene Sharp som har skrivit boken “From Diktatorship to Democracy”. Du får gärna googla för mera info…

Dessa människor har varit inblandade i många “färggranna revolutioner” sedan dess. T.ex i Tunisien, Egypten, Syrien, Georgien och Ukraina. I Ukraina redan först 10 år sedan under sk. orange revolution. Och resultaten har varit omtumlande, nation efter nation har befriats för kalla plundrandet av deras ekonomiska och mänskliga resurser. Om det har inte gått att fälla landets ledare genom dessa “demokratiska” metoder har det används direkt våld och krig för att nå resultat. Vi kommer alla ihåg vad som hände med Irak eller Libyen, där ledarna först uppsatta av dessa multinationella makter senare såg dem som fiender som måste fällas med krig. Då skickades USAs överlägsna militär in för att kriga för dessa företagens frihet. Operationerna var lyckade men patienterna Libyen och Irak håller på att dö…

USAs konservativa och företagsvänliga ledarna har sålt sitt land för dessa multinationella företag. Amerikanska soldater, som oftast är från de fattigaste folkgrupperna, kämpar och dör för de multinationella företagens välfärd som de facto styr hela världens gång från sina skyskrapor. Det är allmänt känt att under de senaste 20 år har världens resurser och rikedomar samlats i allt färre händer, de stora har blivit större och de mindre ännu mindre och fattigare. Under samma krassa ekonomiska omständigheterna våldtas vår Moder Jords resurser i ständigt växande skala.

USAs politik har oftast baserad sig på olika konservativa “thinktanks” som ser att USA måste få världens alla resurser under sin makt. De har redan länge underminerat på mänga olika sätt alla de länder som ställer sig emot dessa planer. Alla de som tänker på ett annat sätt ses som fiender, som skall tas ner. Den senaste i raden av stora och just nu aktuella fiender är Ryssland och Vladimir Putin. Han är dagens ärkefiende som skall förintas på ett eller annat sätt så att Rysslands enorma naturresurser kommer i rätta händer.

Björnen har länge förknippats med Ryssland. Nu är situationen under björnens känsliga mage imflamerat och den reser sig för att försvara sig från det dunkla hotet från alla dessa makter runtomkring sig. En vild djur beter sig aggressivt när den känner sig pressad i ett hörn. Ryssland framstår i median som den enda aggressiva parten i konflikten. Det pratas om ryska trupper i Ukraina men det pratas inte om de internationella företag som har skickat sina militära trupper till Ukraina för sina egna ändamål. De flesta multinationella företag har sitt huvudkontor i USA, de har tagit över hela nationen och dess regeringsapparat och använder dess resurser för att eventuellt förena hela Jorden under deras makt.

Så egentligen det är inte fråga om en konflikt mellan olika nationer men hellre en konflikt mellan alla nationer och de företagen som är så ivriga att överta dem. T. ex. 10 % av Finlands yta är reserverad för multinationella bolag som eventuellt bygger mera gruvor för att forsla bort resurser tillhörande Finlands nation. Samma process överallt. Vågar vi se den? Och vad skall vi göra sedan? Du och jag här på fredens öar.
Klaus Rahikainen
livsforskaren