DELA

Olyckligt dela in ungdomar baserat på skolval

Svar till ledare 4.4.2014.
Ålands gymnasium är en myndighet för två skolor. Den ena utbildar med sikte på vidare studier, den andra i första hand för en karriär som yrkesverksam eller företagare, men också den vägen öppnar mot vidare studier.
Vi människor är olika med skiftande fallenhet och väl är väl detta, eftersom vårt samhälle har behov av många former av kompetenser och kunnande. Det behövs människor som tar hand om och vårdar – både närvårdare och läkare. Det behövs människor som kan kalkylera och konstruera – men också människor som kan omsätta i praktiken med hantverkskunskap. Och utan mat tillagad på bästa sätt kan inget samhälle växa och frodas.
Det är olyckligt och sorgligt att som i fredagens ledare generalisera och dela in ungdomar efter den skola det valt. Ledaren kan läsas så att ungdomar som har en akademisk examen i sikte generellt är mer ambitiösa, bildade och mindre i behov av stöd och hjälp än ungdomar som väljer att avlägga yrkesexamen. Detta är en förenkling som inte är med verkligheten överensstämmande. Det finns problem av det slag som beskrivs i ledaren i vårt samhälle, men det finns också andra problem som inte syns i antalet sökande enligt prövning. Och olika problem, precis som ljuspunkter och glädjeämnen, finns i skolvärlden oberoende av inriktning allmänbildande eller yrkesförberedande.

Barn och ungdomar är vår framtid, att de får möjlighet att utveckla sina talanger och få uppskattning är vårt samhälles gemensamma mål. En ung människa måste få möjlighet att hitta sin egen väg och att uppleva att hon eller han lyckas. För en del är Ålands yrkesgymnasium den bästa utbildningsvägen, för andra är Ålands lyceum den bästa vägen.
Vi som leder Ålands gymnasium anser att studerande, oavsett skola, är lika värdefulla. Vi är fullt medvetna om att det finns svårigheter och att dessa finns i båda skolor. Det mest betydelsefulla och överskuggande i vårt dagliga arbete är ändå mötet med de många ambitiösa, bildade och duktiga ungdomar som finns i båda skolor.
Må vi alla hjälpa våra ungdomar att hitta sin egen väg! Må vi kunna stöda så att så många som möjligt ser sin potential och hittar sin uppgift i livet! Det är det bästa vi kan göra för framtiden.
Gyrid Högman
Inger Rosenberg-Mattsson
Marcus Koskinen-Hagman
Johanna Björkvall
Kim Gylling
Lasse Selander
Katarina Sundberg