DELA

Olika arkitekter i Magazin-byggets etapper

Med anledning av Folke Wickströms och Jerker Örjans insändare ”Kvalitén på stadsbilden har förhöjts” i torsdagens Nya Åland påpekar Conny Hammar på SAT arkitekter ab att det är två olika byråer som står bakom de två etapperna.

Den nu pågående om- och tillbyggnaden av ”Magasinhuset” i etapp 1 har ritats av arkitekt Conny Hammar på SAT arkitekter AB. Parallellt har förslagskisser på etapp 2 ritats av arkitekt Mikko Koskinen vid Mira Arkitektstudio.

Red.