DELA

Okritiskt upprepande från konspirationssajter

Kommentar till Robert Ammichts insändare:

Groteska missuppfattningar om vaccination Nej Robert, den uppfattning jag får då jag läser det du skriver om vacciner, 5G och annat, är inte att du ”tänker själv”. Jag ser snarare någon som okritiskt upprepar sådant han läst på olika konspirationssajter. Hade du brytt dig om att kontrollera fakta hade du sett att ”nödgodkänt” är en dålig översättning av något som sprids av någon av 12 ”superspreaders” av desinformation i USA. Dessa 12 står ensamma för över 60% av alla felaktigheter som sprids om vaccin.

De vaccin som ges på Åland är godkända av EMA och THL. Det är frågan om ett villkorat godkännande, vilket betyder att godkännandet kan dras tillbaka om det vid storskalig användning skulle visa på omfattande biverkningar eller dålig effektivitet. Denna typ av godkännanden har funnits länge och används för många farmakologiska produkter. Närmare uppgifter om detta finns på EMAs webbsida, www.ema.europa.eu. Där kan man även läsa hur biverkningar rapporteras och följs upp.

 

Hade du brytt dig om att ta reda på var Nürnbergreglerna innebär hade du dessutom sett att dessa överhuvudtaget inte är tillämpliga i detta fall. Att som du gör, jämföra vaccinationen mot Corona, med Nazisternas medicinska experiment är helt groteskt!

Du kanske inte är bekant med barns och ungdomars rättigheter i Norden, men principen att även omyndiga personer skall höras i saker som berör dem har funnits länge. Det betyder att tillräckligt mogna barns åsikter skall beaktas i exempelvis vårdnadsvister eller då det gäller medicinska behandlingar. Att du blandar ihop detta med åldersgränser för alkohol eller bilkörning är helt barockt.

Nej Robert. Tänker man själv så tar man reda på saker. Man kan exempelvis göra en bedömning av riskerna med vaccinet, jämfört med riskerna med sjukdomen och göra detta genom att läsa granskade studier, publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Tänker man själv inser man även att det finns saker man inte själv kan bedöma och får då lita på vad experter säger. Det är då bra att INTE förlita sig på experter som enbart publicerar sig på Youtube.

 

Tänker man själv inser man att risken att insjukna i Covid är påtaglig och att vaccinet då minskar denna risk ca 20 gånger. Skulle man ändå insjukna är risken att man blir allvarligt sjuk ca 60 gånger mindre om man är vaccinerad. Naturligtvis finns det en risk för biverkningar av vaccinet, men den förnuftige väljer naturligtvis den mindre risken och vaccinerar sig.

ANDERS GUSTAFSSON