DELA

Ny information om Estonia

Flera personer har intresserat sig för och kommenterat de nya uppgifterna om Estonia. Jag har också själv fått lite ny information utöver det som visas på dokumentärfilmen. Bland annat har jag fått kontakt med en person som personligen kunnat undersöka bogvisiret.

I dokumentärfilmen avsnitt 5 visas upptäckten av hålet. Man kontaktar sedan en norsk professor, som gör en noggrann beräkning av vilka krafter, som behövs för att skapa ett sådant hål. Resultatet blir att en båt på 1000 ton i 4 knops fart skulle kunna ge ett sådant hål. Det är alltså uteslutet att hålet kunnat uppstå genom att Estonia kolliderat med sitt eget visir, som väger ca 60 ton. Om det kasar längs sidan kan inte heller farten vid en sammanstötning bli 4 knop. Till detta kan sägas att oberoende undersökningar av visiret bekräftar att det brutits loss när fartyget redan låg på sidan.

Kommentaren från en insändare att hålet skulle ligga över vatten är intressant. Hålet ligger ganska högt men det når ändå ner strax under vattenlinjen. Det skulle till formen passa in på en ubåt i ytläge, dock inte en svensk. Avståndet mellan vattenlinjen och däcket är enligt ritningar och fartygsdata 2,05 meter vid full last. Till detta kommer att Estonia hade styrbords slagsida redan vid avgången från Tallinn.

Hålet går ända upp till bildäcket men sträcker sig ändå ca 2 meter ner under vattenlinjen. Med tanke på att det var grov sjö vid tillfället kom det säkert in mycket vatten. Men då det finns samstämmiga uppgifter om två mycket kraftiga smällar varav den andra sägs ha fått förskeppet att resa sig, kan man undra om det finns fler hål.

Antagandet att skadan uppstått när fartyget träffade botten motsägs av de omfattande bottenundersökningar som gjordes och som visar att botten består helt av mjuk lera. Det är därför vraket fortsätter röra sig. Jag uppmanar alla intresserade att se filmen.

Signaturen ”Pensionerad sjökapten” som bevittnade militärtransporten får gärna kontakta mig.

JAN GRÖNSTRAND