DELA

Nu skall det bli lagligt att bli utan ström i upp till 96 timmar

ÅLR tar fram en ny lag som skall reglera förutsättningar för eldistributörerna. En bra sak är att det skall finnas en myndighet som skall kontrollera att inte elpriset blir oskäligt för oss på Åland i jämförelse med andra motsvarande regioner. Vid en jämförelse lagstadgar man ändå om avvikelser mot svensk och finländsk motsvarande lag. En av de negativa avvikelserna är indelningen av Åland i olika riskområden. Bl a innehåller den lagar om hur snabbt el leverantören har på sig för att vid el avbrott ha eldriften igång på nytt.

Däremot blir jag orolig för att lagen skall ge eldistributörerna mycket mera tid på sig vid strömavbrott att organisera så det finns ström till alla el användare i jämförelse med Finland.

I Finland gäller 6 timmar i planerat område och utanför 36 timmar.

Av orsak som jag inte uppfattade skall det på Åland vara 48 timmar i planerat område, 72 timmar på landsbygden och 96 timmar (över en halv vecka) i skärgården. Ser även 36-72 timmar som inte acceptabelt.

Jag saknar ett ersättningskrav på elleverantören, modell den svenska ”Om avbrottet sker i en period om mellan 12 och 24 timmar har kunden rätt till en ersättning som motsvarar 12,5 % av den årliga nätavgiften”. Notera att i Sverige är den längsta accepterade tiden 24 timmar.

Så här står det bl a i regeringsprogrammet

”Skärgården är på grund av sitt perifera läge i behov av särskilda insatser för att behålla en god levnadsnivå för sin bofasta befolkning”

Jag uppfattar det som att den nya lagen är ett avsteg ifrån regeringsprogrammet.

Mikael Staffas

Lagtingskandidat för Liberalerna