DELA

Nu går skammen på torra land

Jag har skrivit om åldringars problem tidigare, men nu kom droppen som fick bägarn att rinna över. Jag vill påpeka att denna kria inte berör underverken på Strömsgården. Där är det skönt att bli ompysslad av bla Skönheten från Sandö, Pat Moss, Miss Båthusviken, Surinasussu eller Hurtbullen från Simskäla.
Nej min kritik riktar sig till fiskalen som sitter och drar ut alla ”lösa pengar”. Farbror skall ha så mycket pengar att han kan prenumerera på tidningen Åland eller Nyan. Matavgifterna stiger och hemvården är definierad till 4,5 h i veckan. Det nya beslutet betyder 18 h i månaden, alltså 10,51 euro/h .

Nu kommer Svarte-Petter i form av skattebyråkraten in i bilden. Han ser att jag har tjänat pengar 30.178,53 euro och pension 6.003,09 euro. Tillsammans utgör detta 36.181,62 euro. På detta har jag betalat skatt 8.802,64 euro på lön och 1.333,77 euro på pension.
Då vaknar den kostnadsmedvetne skattmästaren. Farbror har ännu för mycket pengar kvar. Han kan betala ytterligare 751,17 751,17 euro så håller han sig i skinnet. Men kära fogde, där högg Du Dig i benet. Det är lika svårt att betala skatter med obefintliga pengar som det är att förverkliga storstilade projekt, annat än på papperet. Har Du inte insett att pengarna skall tas därifrån de finns? Det måste vara äkta, riktiga, verkliga pengar, inte Monopolpengar. Jag måste dock i detta sammanhang gratulera skattekontoret.Ni är den enda myndighet på Åland som vet var jag bor.

Till detta hör den ordekvilibristik som ”de folkvalda” har sysslat med. I lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna står det bla:”Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall Finland från denna persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt i denna andra stat som betalats enligt lagstiftningen i denna andra stat.
Tillbaka till skatten. Jag har alltså betalat 28 procent i skatt och nu skall den plågade myndigheten ha ytterligare 3,6 procent. Samtidigt har myndigheten skickat mig en utredning om skatteinnehållning där det står att innehållningsprocenten skall vara 6,5. Nu är vi inne i fablernas värld.

När jag flyttade från Finland till Sverige, inte bara steg medel-IQ i bägge länderna, utan löstes det här med skatterna på ett mycket elegant och rättvist sätt. Den skatt jag betalt i Finland drogs av från det skatt jag skulle betala i Sverige.
Detta tycks inte vara fallet i ”landet annorlunda”.(Märk väl att medel-IQ sjunkit i bägge länderna efter min retur.) Här verkar seden med ättestupan ännu leva kvar.

Ännu en solskenshistoria. Enligt den redan nämnda utredningen blir min pensionsinkomst i euro 2011 11.277,72. Av detta avgår skatt 6,5 procent, dvs 733,05 euro. Kvar blir 10.544,67 euro, alltså 878,72 euro per månad. Hyra 193,20, mat 264,00 euro och hemvård 183,89 euro. Totalt är detta 641,09 euro. Kvar per månad blir 237,63 euro. Detta räcker med råge till tidningen Åland alternativt Nyan.
När sedan myndigheterna gör sitt bästa för att fördröja olika utbetalningar, alltså låna räntefritt av medborgarna, och komplicera ansökningsförfaranden genom att designa blanketter och förse dem med ett utstuderat språk, blir bilden klar och det finns inga ”lösa pengar” mera.

Bli aldrig gammal. Skriv som president Kekkonen skrev i sitt testamente:”Om jag dör … ”

Ulf-Stefan Berglund