DELA

Nu behövs en tydlig arbetslinje!

Vi befinner oss i en tumultartad tid. Det som började som en hälsokris har snabbt övergått till en ekonomisk kris men allvarliga påföljder i sysselsättningen. Jag är glad och stolt över att Mariehamns stad gått in för att fungera som en stabiliserande faktor genom att inte genomföra skarpa neddragningar i detta akuta läge.

Jag hoppas att övriga offentliga instanser, och allra särskilt landskapet, vågar följa efter och gå in för att inte i nuläget minska sysselsättningen ytterligare. Det vore betydligt mer gynnsamt om landskapsregeringen skulle arbeta med långsiktiga och strategiska reformer som skapar en hållbar ekonomi också framöver.

På Åland är vi vana vid en hög sysselsättningsgrad, nu är vi i ett annat läge. Därför bör landskapsregeringen prioritera en tydlig arbetslinje. Målet måste vara att få människor tillbaka i sysselsättning, det är humant och det är vad som kommer att få Åland upp ur krisen. Detta betyder förstås inte att landskapet ska vara den som anställer alla arbetslösa, tvärtom nu måste landskapsregeringen kraftigt stimulera bildandet nya företag, utbilda och hjälpa till med att allokera medel för åländska satsningar.

Så bästa landskapsregering, kom till skott med riskkapital, stöd start ups med lokaler etcetera, förenkla processen för att erhålla näringsrätt, tillsätt vuxenutbildningar för sektorer där det ropas efter arbetskraft så som närvårdare och programmerare, erbjud enklare IT-utbildningar för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, kom igång med utvecklingscentret vid Högskolan och våga satsa på forskning och utveckling. Till sist, men absolut inte minst; genomför omgående en liberalisering av näringsrätten!

INGRID ZETTERMAN

LIBERALERNA