DELA

Nu är det allvar!

Den stora bilden är en världsekonomi som befinner sig i fritt fall på grund av ett virus som man inte fått grepp om. Världsekonomin tuffade på ganska så bra fram till mitten av mars då rullgardinen drogs ner och branscher kraschlandade – flyget, hotellen, delar av detaljhandeln, restauranger, bilfärjor, kryssningstrafik, taxi. Miljontals människor blev permitterade eller uppsagda.

Land efter land jobbar bakom stängda gränser med att lindra och hitta vägar ur det katastrofala läget. Man är tämligen eniga om att framtagande av ett vaccin är den enda riktigt hållbara lösningen. Många forskare säger att ett vaccin kanske kan bli klart till slutet av 2021 eller början av 2022. Fram till dess gäller det att på olika sätt begränsa spridningen och gradvis, steg för steg försöka få fart på samhälle och näringsliv.

Den lilla bilden är vad vi på Åland kan göra för att minimera skadeverkningarna och i förlängningen få fart på hjulen igen. Vi och världen runt om oss står inför en helt unik situation. Man får gå tillbaka den stora depressionen med börskraschen 1929 och Roosevelt`s ”The New Deal” på trettiotalet och spanska sjukan 1918–1920.

Det är helt klart att vi inte klarar av att mjuklanda om inte massiva insatser görs av samhället och det snabbt. Att tro att vi kan spara och snåla oss igenom det hela kan vi glömma.

Landskapet och kommunerna måste agera snabbt och målmedvetet – skadeverkningarna blir större och allvarligare om vi inte snabbt får ut pengar i systemet. Det vore klokt av landskapet att låna nu och inte bränna PAF medlen i detta skede. Manöverutrymmet skulle öka betydligt om kassakistan inte är tom.

I budgeten som nu ligger i riksdagen finns det uppräknat vad det är för åtgärder som bör vidtagas: kompensation till kommunerna för uteblivna skatteintäkter, stöd till företagen, ökade utgifter för arbetslöshet, dagpengar, bostadsstöd, bidrag till föräldrar som är hemma med skolelever, budgetmedel för kultur- och idrottssektorn, ungdomsverkstäder, ungdomsarbete, stöd till tredje sektorn bland annat.

KARL-JOHAN FOGELSTRÖM (S)