Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


NPF (S)äkrat samhälle

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att “NPF-säkra” dagis och alla skolstadier.

Bildstöd, lektionsplanering och hjälpmedel är viktiga, men viktigast är utbildning och fortbildning av personal.

Alla skolor bör ha studios (klasser för NPF elever som går enligt allmän läroplan). En resursskola/-center behöver skapas på Åland för de elever där inte studioklasserna är lämpliga. Härifrån kan fortbildning och hjälp till övriga skolor spridas.

Föräldrastöd behövs. Föräldrarna måste idag kämpa för sina barn även i vuxen ålder. De måste få hjälp och stöd för att själva orka vara kvar i arbetslivet.

Vi vill säkra dessa ungdomars chanser att nå fungerande arbetsliv. Många av dessa människor faller nu mellan stolarna.

HENRIK LÖKEN L (S)

SANTHA S (S)

JESSY E (S)

WILHELM M (S)

LENE-MAY L (S)