DELA

Norra skärgården – fasta Åland och Hummelvik

I samband med den pågående diskussionen om skärgårdstrafiken har det förts fram från olika aktörer att trafiken till fasta Åland från norra skärgården (Brändö kommun, Enklinge i Kumlinge kommun) framöver skall ledas över Kumlinge. Med befintlig infrastruktur, färjtonnage och vägar, anser vi undertecknade att lösningen inte är genomförbar.
Kortrutt bör utredas och diskuteras. En kortrutt som gör att resan mellan skärgården och fasta Åland förkortas i tid är ett måste på sikt av flere olika orsaker. Att dra trafiken över Kumlinge till fasta Åland, refererande nämnda gällande premisser, kommer att göra resan tidsmässigt längre och även besvärligare. Resultatet är en mycket kännbar försämring för de som skall resa mellan norra skärgården och fasta Åland och som vi m.a.o. inte kan godkänna. Inbesparingarna innebär, inklusive tidigare gjorda, ändå försämringar även för Brändö.

Vi undertecknade vill, i första hand för skärgårdens invånare och politiker samt Ålands landskapsregering, föra fram vår bestämda uppfattning om att trafiken från Brändö, med befintlig infrastruktur, bör trafikera Hummelvik på fasta Åland.
Vi önskar också att skärgårdskommunerna framöver skall samlas för att tillsammans diskutera ihop sig, i mån av möjlighet, vad gäller trafiken. En god dialog är första steget för en på sikt acceptabel trafik för skärgården. Vi önskar från skärgårdens sida att tonläget i pågående debatt skulle ändras. För hela Ålands bästa behöver skärgården, landsbygden och stad jobba tillsammans för att hela Åland skall leva och utvecklas.
Brändö 20 augusti 2012
Jonny Karlström, kommunfullmäktige ordf., Margaret Lundberg, kommunstyrelse ordf.
Thomas Sjöman, kommunfullmäktige viceordf., Tommy Öström, kommunstyrelse viceordf.
Olof Holmberg, fullmäktige ledamot/medlem i kommunens trafikgrupp
John Wrede, kommundirektör