DELA

Nej till att tvinga ihop kommuner

De åländska kommunernas verksamhet inom äldreomsorgen, barndagvården, grundskolorna och den sociala servicen garanterar en god närservice till konkurrenskraftiga kostnader.

Det här kan påstås då de åländska kommunerna sammantaget gör ett positivt bokslutsresultat för år 2014 i en nivå som aldrig tidigare uppnåtts. Detta trotts att landskapsregeringen och lagtinget skurit i landskapsandelssystemet som en del i landskapets ekonomiska sanering.

Kommunerna har således lyckats väl med att effektivera sin verksamhet och anpassa sig till rådande verklighet vad gäller inkomster och vad gäller det ökande servicebehovet inom ett flertal områden.

Här måste vi ge den kommunala personalen all beröm som lyckats ge sina innevånare bra service år från år.

Att förstöra den goda närservice till konkurrenskraftiga kostnader genom att med tvång slå ihop de åländska kommunerna motsätter jag mej nu och i framtiden.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot