DELA

Naturen skapar ny turism

Vi vet alla vad pandemin inneburit för den åländska turismen. Människor är ovilliga att röra på sig så länge smittan finns i samhället. Våra möjligheter att påverka pandemin är små. Det vi däremot kan göra är att fråga oss: Hur vill vi att den åländska turismen tar sig uttryck när fritt resande blir möjligt igen?

Till att börja med behöver vi identifiera åländska kärnvärden och konkurrensfördelar. Vad är det Åland har som är unikt?

Svaret är naturligtvis Naturen. Få platser som Åland har en så pass mångfacetterad och fascinerande natur som Åland. Samtidigt är det nära till allt. Man behöver inte vandra i timtal med en tung ryggsäck för att nå vildmarken, även om möjligheten finns.

Fler och fler har vistats i naturen sedan pandemin slog till. Ett tydligt exempel är att campingköket blev årets julklapp. Plötsligt inser vi att vi också är en del av denna fantastiska och storslagna skapelse. Från att ha varit inriktade på erövring och exploatering börjar vi tänka omvårdnad och delaktighet. Det är ingen slump att ingraveringen på stenröset på Getabergen lyder ”Se Gud i naturen”.

Att sätta ett större värde på naturen är också att lära sig att våga ta betalt för den. Det handlar om att vi inte längre ska konkurrera med lägsta pris när det gäller t.ex. våra fisketurister. Vi behöver utveckla nya former av turism som sker i samklang med naturen. Vildmarksläger, guidade vandringar, jakt, fiske, äventyrsturism och naturterapi är intressanta spår som kan sysselsätta ett växande antal entreprenörer. Samma gäller naturnära boenden med lokalt och ekologiskt producerade livsmedel på menyn.

 

Vi ska inte damma av planerna för Trouville med blinkande lampor, högt dunkande musik och snurrande roulette hjul. För att skapa infrastrukturen för utökad naturturism behöver vi tillgängliggöra naturen mer än vad vi gör idag. Det växande antalet besökare vid Stornäset visar att naturskyddade områden ligger helt rätt i tiden. Vår natur är det som vi kan sälja in och marknadsföra globalt med digitala kartor och guider. Naturskydd innebär nämligen inte att all mänsklig närvaro är förbjuden, tvärtom, det handlar minst lika mycket om att göra den tillgänglig och samtidigt låta den utvecklas utan påverkan.

De finska nationalparkerna omsätter runt 120 miljoner euro årligen, trots att naturturism är relativt outvecklad i Finland. Vi har en möjlighet att ta vår rättmätiga del av den kakan och få den att växa. Samhällets roll är att inrätta naturskyddsområden, finansiera leder, rastplatser och annan nödvändig infrastruktur. Det här kan bli en god och lönsam investering för landskapet Åland. Erfarenheterna från de finländska nationalparkerna visar att varje investerad euro ger tillbaka minst 10 euro i årliga intäkter.

 

Ekoturismen är den snabbast växande grenen inom global turism. Enligt ”Globaldata” år 2016 säger hela 35 % av respondenterna sig helst boka just en ekoturism-resa. Inget tyder på att siffran minskat utan snarare tvärtom. Andelen stiger i förhållande till inkomstnivån och vi ålänningar har ju inget emot att ta emot turister som har förmåga och är beredda att betala för sin upplevelse.

Pandemin startade som sagt en ny trend där människor lärt sig att uppskatta naturen på ett nytt sätt. Låt oss rida på denna våg, vi har det mesta på plats och även de bästa naturliga förutsättningarna för att ta oss som vinnare ur detta. Nu handlar det om att investera i naturen, paketera och ta betalt.

HÅLLBART INITIATIV

OLA SUNDBERG, STADSSTYRELSELEDAMOT

ALFONS RÖBLOM, UTVECKLINGSMINISTER

ANNETTE BERGO, LAGTINGSLEDAMOT

SIMON HOLMSTRÖM, LAGTINGSLEDAMOT