DELA

Närvårdarna är värda högre lön

I en känslosam insändare (Nya Åland 7.9) frågar signaturen Närvårdare om deras arbete inte är mera värt. Det är det säkert. Många närvårdare gör inte bara ett livsviktigt arbete. De engagerar sig känslomässigt i sina klienter och som inte är vanligt i de flesta andra jobb. Många är beroende av närvårdarnas insatser och skulle ha mycket svårt att klara sin vardag om inte närvårdarna fanns.

Det är inte första gången representanter för vård- och omsorgspersonalen vädjar om högre lön i media. Det är dock något oklart vem adressaten är i denna fråga. Den nordiska modellen karaktäriseras av att arbetsmarkandens parter förhandlar om lönerna. Med andra ord är de fackliga organisationer och organisationer som företräder arbetsgivarna som ansvarar för lönesättningen inom den offentliga sektorn.

Det lönegap som finns mellan män och kvinnor inom den offentliga sektorn kan minskas och utplånas av arbetsgivarna. Arbetsgivarna ska i budget föreslå särskilda pengar för att justera kvinnolönerna så att vi kan uppnå jämställda löner. Det är så samhället visar att närvårdarna och andra kvinnodominerade branscher är minst lika mycket värda som männens arbete.

Mariehamns socialdemokrater har föreslagit att 500 000 € årligen ska upptas i stadens budget tills vi uppnått jämställda löner. Stadsfullmäktige har beslutat att vi ska ha jämställda löner. Tyvärr har förvaltningen inte kommit med några konkreta åtgärder i ärendet tillsvidare.

Det måste bli ett slut på den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män. Kvinnor jobbar faktiskt mera än män. De flesta kvinnor på Åland yrkesverksamma och de utför i genomsnitt tvåtredjedelar av allt oavlönat hushållsarbete. Dessutom straffas de ekonomiskt om de föder barn. Barnafördant leder till svagare ställning på arbetsmarknaden och färre yrkesverksamma år. Allt detta innebär sammantaget att kvinnor inte bara har sämre löner än män utan drabbas också av sämre pensioner.

De 500 000 € som socialdemokraterna vill ta upp i budgeten årligen för att uppnå jämställda löner kommer att fördelas efter förhandlingar mellan berörda fackliga organisationer och företrädare för Mariehamns stad. Närvårdarna är den största yrkesgruppen bland stadens anställda. Deras intressen kan inte förbigås i de förhandlingar som ska till om en majoritet stadsfullmäktige godkänner socialdemokraternas förslag om 500 000 € i särskilda pengar för att uppnå jämställda löner.

BARBRO SUNDBACK (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp