DELA
Foto: Joakim Holmström

Renovering minskar Oasens kostnader