DELA

Närservice, även på landsbygden

I söndags var jag som vanligt till Sunnanberg vårdhem och firade min mamma på morsdag.

En morsdag som präglades av härlig vissång och kärleksfull personal i hemlik miljö.

Varje gång jag gör ett besök skänker jag en tacksamhetstanke till framlidne Olof Salmén. Det var han som för drygt 20 år sedan föreslog att Saltvik skulle går ur samarbete med De Gamlas hem och i stället bygga ett eget vårdhem.

Många i kommunen var skeptiska, ja nästan alla, till Olofs förslag.

Men med den politiska styrka, envishet och övertygelse som präglade Olof så lyckades han övertyga fullmäktige. Men jag vill påstå att det var nära att det kunnat slutat annorlunda. Sunnanberg byggdes och har efter det byggts till med en demensavdelning.

Inte långt efter bygget stod klart så insåg alla i Saltvik att det var en fullträff med ett eget vårdhem.

Den här historien får mig att tänka på dagens politiska vilja, centralt i Mariehamn, att slå ihop kommunerna till en, två eller tre kommuner på Åland och därmed centralisera den allmänna servicen. Skulle Åland för drygt 20 år sedan bestått av en kommun på norra Åland, för att inte tala om en enda kommun för hela Åland, så skulle inte Saltvik idag varit berikad av ett vårdhem.

Nog för att jag hade stor tilltro till Olof men så stark skulle inte ens han ha varit att övertyga fullmäktige med säte i Godby eller Mariehamn att de skulle beslutat om ett vårdhemsbygge i Saltvik.

Runar Karlsson (C)